سخنرانی راجر لاینز رئیس پیشین اتحادیه‌های اصناف کل انگلستان (تی یو سی) متشکل از فدراسیون بیش از ۵۰ اتحادیه سراسری و بیش از ۶ میلیون تن ازکارکنان در انگلستان و ولز

9

قیام ایران بیش از هر چیزی تأیید می‌کند که

سرمایه‌گذاری و کار و تلاش مقاومت ایران کارساز بوده است

اکنون باید همبستگی برای دفاع و حمایت از مردم شجاع ایران راگسترش بدهیم

راجر لاینز رهبر پیشین اتحادیة کارگری انگلستان:

خانم رجوی و همکاران برجسته، این لحظة بسیار مهمی برای من است؛ زیرا می‌توانم ابراز همبستگی‌ها را به همبستگی معنی‌دار تبدیل

کنممن رئیس پیشین بزرگ‌ترین اتحادیه در انگلستان، دبیرکل اتحادیه انگلستان و رئیس پیشین کنگره اتحادیه تجاری با ۶ میلیون عضو هستم. اما امروز به‌ویژه می‌خواهم توجه شما را به بیانیة صادر شده در سوم فوریه توسط کنفدراسیون اتحادیة تجارت آی.تی.یو.سی. جلب کنم. آن‌ها قوی‌ترین بیانیه را صادر کرده‌اند که به صد میلیون عضو وابسته در یکصد و شصت و سه کشور فراخوان می‌دهد تا اقدام عملی در همبستگی با مردم ایران انجام بدهند

بنابراین ما امیدواریم که این بیانیة صادر شده توسط آی.تی.یو.سی. سطح فعالیت و همبستگی را به یک سطح جدید ارتقا دهد، زیرا من باید به شما خانم رجوی بگویم، اگر شما تا به حال با همة همکاران سخت‌کوشتان به این فکر می‌کنید که آیا سرمایه‌گذاری و کار و انرژی که صرف کرده‌اید کارساز بوده است، قیام در ایران بیش از هر چیزی، آن‌را تأیید می‌کند.

ما اکنون باید این همبستگی را برای دفاع و حمایت از مردم شجاع ایران گسترش بدهیم.

ما باید زندانیان را آزاد کنیم. باید دستگیری‌ها را متوقف کنیم و باید شکنجه را متوقف کنیم؛ و نباید اعدام‌های بیشتری وجود داشته باشد. شما می‌دانید که فشار بر تک‌تک دولت‌ها بسیار مهم است و در انگلستان ما از دولت انگلستان و اتحادیه اروپا خواستیم که با توجه به توافق اتمی، مداخله و اعتراض کنند و ارائه خدمات به روابط جدید خود با رژیم آخوندها به‌خاطر توافق اتمی را متوقف کنند.

من چند هفته پیش به‌عنوان یک رهبر اتحادیه کارگری متوجه شدم، طبقاتی که رژیم ایران به آن متکی بود، علیه رژیم شده‌اند و ما کارگران را از هر صنفی می‌بینیم که در اعتراضات گسترده شرکت می‌کنند؛ کارگران قند خوزستان، کارگران معدن ذغال سنگ در آذربایجان غربی، کارگران فولاد و معدنچیان در اصفهان و اهواز و کارگران دیگر در اراک و همه‌جا. کارگران مترو در تهران اعتراض کرده‌اند. ما در اینجا یک تصویر از جنبش توده‌یی را با کارگران سازمان‌یافته در حمایت کامل از خواسته‌های مقاومت داریم.

این کارزار فقط برای آزادی نیست، بلکه برای حقوق اتحادیه و برای حقوق بشر است و در اغلب موارد برای پرداخت حقوق و دستمزد کارگران و ضد فساد و به‌ویژه در رابطه با خصوصی‌سازی کاذب است که در آن صنایع و خدمات به ژنرال‌های سپاه پاسداران داده می‌شود. بنابراین، ما درود می‌فرستیم به شما در ایران برای کارهایی که انجام می‌دهید، این بدان معنی است که ما باید به همان میزان، بیشتر کار کنیم. نکتة مهم این است که شما برنامه‌یی را پیشنهاد کرده‌اید که بسیار جذاب است و اگر بتوانیم درک و حمایت از برنامة ۱۰ ماده‌یی دموکراتیک برای ایران داشته باشیم، می‌توانیم پیشرفت‌های بیشتری انجام بدهیم. در انتها می‌گویم، از شما سپاسگزارم که امروز من‌را به اینجا دعوت کردید، اقدام مشترک باید افزایش یابد. ما شاهد شجاعت در ایران هستیم. ما می‌توانیم بگوییم، کسانی که گفتند هیچ رهبری وجود نداشت، کسانی که گفتند از جایی آمده که نمی‌دانیم کجاست، آن‌ها اشتباه می‌کردند. این صدای مردم ایران بود که مطابق با خواسته‌های مقاومت بود و ما به‌طور کامل از آنها حمایت می‌کنیم، همان‌طور که من از آنها حمایت می‌کنم.

یوآنا موخا - نماینده پارلمان لهستان

یوآنا موخا – نماینده پارلمان لهستان، وزیر پیشین ورزش و توریسم:

خانم رئیس‌جمهور،

باید بگویم از آن‌چه در فیلم دیدم بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم. من هنوز در خاطراتم تلاش برای آزادی در لهستان را دارم، بنابراین واقعاً امیدوارم شما در کشورتان از آزادی برخوردار باشید. نمی‌توان بدون آزادی زندگی کرد. وقتی فریادهای دموکراسی در دیکتاتوری‌ها بلند می‌شود، امیدوارکننده است؛ به‌خصوص حضور گستردة زنان در قیام‌های ایران، دلگرم‌کننده است. مایلم دو نکته را برجسته کنم:

یکی برابری حقوق زنان و مردان است که در طرح ۱۰ ماده‌یی شما خانم رجوی آمده است. برای رسیدن به این هدف، من برای شما آرزوی موفقیت می‌کنم، چون این به معنی تضمین و حفظ دموکراسی است. به‌نظر من بسیار مهم است که شما در اجلاس احزاب مردم (در شورای) اروپا در استراسبورگ تأکید کردید که به‌عنوان مسلمانان بردبار، شما از انتخاب آزادانة پوشش حمایت می‌کنید و خواستار لغو فوری حجاب اجباری هستید.

نکتة دوم این است که ما در بهار عرب، با چالش‌های بسیاری مواجه بودیم. هدف ما باید کسب یک نتیجة دموکراتیک برای قیام مردم ایران باشد. بنابراین دقیقاً الآن حداکثر کمک باید به اپوزیسیون دموکراتیک ایران ارائه شود تا در حد امکان، تحولات در مسیر درست قرار داده شوند.

من قاطعانه در این مورد مطمئن هستم که اروپا باید خواست مردم را برای تغییر دموکراتیک در ایران به‌رسمیت بشناسد و با مردم ایران ابراز همبستگی کند و واقعاً امیدوارم که ایران آزاد خواهد شد.

سخنرانی-مارتین-پاتسلت

مارتین پاتسلت -نماینده پارلمان آلمان: 

خانم رئیس جمهور محترم، دوستان عزیز ایرانی، 

همکاران محترم ام از پارلمانهای کشورهای اروپایی،

هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهور رژیم ناتوان از سرکوب قیام مردمی هشدار داد که ما باید صدای مردم را بشنویم پیش از آنکه خیلی دیر شود.

دوستان عزیز، وقتی دیکتاتورها خودشان می گویند که ما باید به صدای ملت گوش بدهیم مبین آن هست که یک دوران جدید شروع شده است. اینجا آنجایی است که دیکتاتورها فهمیده‌اند که نمی‌توانند نسبت به مردم بی تفاوت باشند. یعنی نمی‌توانند بی توجه باشند نسبت به آنچه که در داخل کشور رخ می‌دهد.

و من میگویم که این رژیم قادر نیست که خودش را تغییر دهد. این حرفها فقط نوعی قرص مسکن هستند که رژیم می‌خواهد برای مردم تجویز کند. آن‌ها به هیچوجه نمی‌توانند خودشان را تغییر دهند زیرا نمی‌خواهند قدرت خود را از دست بدهند. 

خانم رئیس جمهور رجوی، شما اخیراً در جلسات چندین گروه پارلمانی در شورای اروپا سخنرانی کردید. شما از جمله گفتید که اروپا مهد دمکراسی است. از این عبارت من خیلی خوشحال شدم. این عبارات ولی فقط از بابت احترام گذاشتن به ما نبود بلکه یک تعهدی را برای ما می‌آورد. اگر ما واقعاً مهد دمکراسی هستیم پس باید به همه کسانی که تشنه آزادی و عدالت هستند کمک و یاری برسانیم زیرا این ارزشها عناصر پایه‌ای انسان بودن ما هستند. بنظر من مردم ایران و مقاومت دمکراتیکشان تحت رهبری شما خانم رجوی یک انتظار مشروعی را از ما دارند و آن اینکه: اروپا باید در این شرایط حساس در کنار مردم ایران بایستد. اروپا نباید سکوت کند و یا اینکه حتی با زبان دو پهلو صحبت کند.

۱۲ تن از تظاهرکنندگان جوان در زیر شکنجه جان باخته‌اند. این شرم آور است – و من این را بعنوان یک آلمانی میگویم – که این برای من و کشورم شرم آور است که تاکنون هیچ موضعگیری ای در این باره انجام نشده است. و ما یعنی کسانی که از آزادی و دمکراسی خوشحال می‌شویم، هیچ واژه‌ای برای بیان این شرم پیدا نمی‌کنیم.

سیاست رژیم ایران اساساً در راستای صلح و ایجاد آرامش نیست زیرا آخوندهای حاکم بر ایران بخوبی می‌دانند که اگر در داخل ایران و در آن منطقه آزادی پا بگیرد، حکومت آنها در خطر خواهد بود. آزادی یک پتانسیل و ویژگی سرایت و گسترش دارد. از اینرو رژیم از گروههای تروریستی حمایت می‌کند و تصور می‌کند که با تروریسم می‌تواند به سرکوب آزادیها ادامه دهد. به همین خاطر پولهای بلوکه شده‌ای که در پی توافق اتمی آزاد شدند نه برای بهبود زندگی مردم فقیر داخل کشور بلکه برای حمایت از تروریسم و مداخله جویی در سایر جاها و سرکوب مردم سایر کشورها هزینه شدند تا جلوی آزادی در آن ممالک را بگیرند.

همه این موارد را ما باید علناً بگوییم و از بازگو کردن آن هم باز نایستیم. در زمینه منافع اقتصادی – که فی نفسه منافع مشروعی هستند – ما حق نداریم که صرفاً منافع خودمان را در اولویت قرار دهیم.

من یک بار دیگر خلاصه میگویم و خوشحالم که سخنرانان قبلی اشاره کرده و بعدی‌ها نیز حتماً تاکید خواهند کرد که اروپا باید به سیاست سکوت خود در قبال رژیم ایران پایان دهد. اروپا باید خواست مشروع مردم ایران برای تغییر را برسمیت بشناسد.

برای ما بعنوان افراد دموکرات این می‌تواند مایه خوشحالی و امیدواری باشد که در ایران یک آلترناتیو دمکراتیک وجود دارد و این آلترناتیو در حال رشد است. زیرا مردمی که شرایط پررنجی را سپری می‌کنند و ریسک و خطر زندان و از دست دادن جان بخاطر آزادی را بر خود روا می‌کنند، نیاز به یک جهت گیری و هدایت شدن دارند. خانم رئیس جمهور برنامه ده ماده‌ای شما جهت هدف را نشان می‌دهد. و وقتی که ما از کشورهای دموکراتیک قادر هستیم که با این برنامه موافقت و همراهی کنیم نشان می‌دهد که شما می‌توانید با این برنامه به مردمتان که فریاد ساده آزادی را سر می‌دهند، سمت و سو بدهید زیرا برای خواسته ”آزادی” باید اهداف مشخصی را تعریف کرد.

به همین خاطر تشکر می‌کنم و خوشحالم از اینکه در اینجا گردهم آمده‌ایم و این امید را می‌خواهم بدهم که بتوانیم صدای خودمان را در پارلمانهایمان پژواک بدهیم. بحث فقط بحث ایران و آزادی در آینده آن نیست بلکه بحث آینده خود ماست.

متشکرم

سناتور لویوچیک

سناتور لوییجی کومپانیا – عضو کمیسیون خارجی سنای ایتالیا:

خانم رئیس‌جمهور، دوستان عزیزدر شعارهایی که مردم در هفته‌های اخیر داده می‌شد دیدیم که چگونه حضور افراطی، توسعه‌طلبانه و تجاوزگرانة رژیم به باد حمله گرفته شد. در طول این سال‌های متمادی حکومت مذهبی در ایران، مردم هرگز تسلیم نشدند و امیدشان را از دست ندادند. در روزهای اخیر دیدیم که رژیم حاکم بر ایران چقدر ضعیف است.

در حالی‌که شاهد قیام ایران با شهدای به خاک‌افتاده و با هزاران نفری بودیم که دستگیر شدند و می‌دانیم در ایران آمار دستگیرشدگان به معنای تعداد شکنجه‌شدگان است، موضع‌گیری اتحادیة اروپا به‌واقع زننده، خار و بسیار بزدلانه است. از رئیس اتحادیة اروپا یونکر و معاون رئیس موگرینی انتظار موضع‌گیری بسیار قوی‌تری را علیه سرکوب و در حمایت از آزادی و حقوق بشر که این‌گونه در ایران پایمال می‌شود داشتیم. اما متأسفانه این‌طور نبود. ما نمایندگان مردم اروپا تصمیم گرفتیم به این اجلاس در پاریس بپیوندیم، چرا که اعتقاد داریم مبارزة مردم ایران برای آزادی و دموکراسی، در برنامة ۱۰ ماده‌یی می‌بایست ادامه پیدا کند و هر چه بیشتر و صریح‌تر باید در رئیس‌جمهور برگزیدة شورای ملی مقاومت ایران نقطة اتکایش را پیدا کند. زمان آن رسیده است که مردم اروپا از طریق سیاست دولت‌هایشان، شورای ملی مقاومت ایران را به‌عنوان جایگزین واقعی و پابرجا علیه دیکتاتوری حاکم، به‌رسمیت بشناشند. این تنها سیاست صحیحی است که اروپا می‌تواند در قبال آن‌چه رخ می‌دهد اتخاذ کند. به عقیدة من، همبستگی با مقاومت ایران، باید تمام‌عیار باشد. این موضوع می‌بایست از معضل اتمی مجزا بماند که حداقل از نقطه‌نظر آمریکا دارای پیچیدگی خاص خودش است. اما این امر به هیچ‌عنوان نباید باعث چشم پوشی از اقدامات دیکتاتور بشود. با تشکر از شما خانم رئیس‌جمهور.

آگیدیوس واریکیس

آگیدیوس واریکیس- نائب رئیس کمیسیون خارجی پارلمان لیتوانی:

متشکرم، خانم رئیس‌جمهور باید بگویم، من واقعاً بسیار خوشحالم که اینجا هستم تا در این رابطه صحبت کنیم که چطور می‌توانیم از آرزوهای دموکراتیک مردم ایران حمایت کنیم که به خیابان‌ها آمده‌اند تا وضعیت کشورشان را تغییر بدهند. به‌عنوان نمایندة شورای اروپا باید بگویم، بنیاد شورای اروپا رسماً در مورد حقوق بشر است و حقوق بشر اینجا کار بسیار مهمی است. حقوق بشر چیزی نیست که بتوانیم اختراع کنیم یا تغییر بدهیم و یا از بین ببریم. حقوق بشر بخشی از طبیعت انسان است. بدون حقوق بشر، بودن طبیعی نیست؛ بخشی از طبیعت است. ما می‌توانیم در مورد حقوق بشر بهتر یا بدتر مقاله بنویسیم ولی حقوق بشر را نمی‌توان انکار کرد و در کشور شما متأسفانه انکار حقوق بشر به این معنی است که انسانها صد در صد انسان نیستند و شهروند کشور نیستند؛ و اگر شما منشور جهانی حقوق بشر، مدارک حقوق بشر را بخوانید، باید توجه کنید، حق مبارزه و حق مقاومت در برابر رژیم نیز جزو حقوق بشر است. آن‌چه مردم ایران انجام می‌دهند، مقاومت در برابر رژیم است، این حقوق بشر است که مقاومت کنید.

یک‌بار دیگر در پایان صحبتم از شما به‌خاطر دیدارتان از شورای اروپا تشکر می‌کنم. فکر می‌کنم این بسیار مفید بود، چون بسیاری از مردم صدای واقعی را شنیدند و فهمیدند آنها برای کمک به کشور شما چه کار باید بکنند. ما در یک جامعة جهانی زندگی می‌کنیم و نمی‌توانند بگویند فراتر از شورای اروپا مشکل حقوق بشر وجود ندارد، مشکلات وجود دارد و ما آماده‌ایم به شما کمک کنیم. متشکرم.

رومئو نیکوآرا

رومئو نیکوآرا – نمایندة پارلمان رومانی:

بسیار متشکرم. خانم رئیس‌جمهور رجوی، خانم‌ها و آقایان عزیز، دوستان عزیز مقاومت ایران، اجازه بدهید بگویم بسیار مفتخرم که امروز اینجا با شما در این جلسه هستم. اجازه بدهید بگویم، به‌نظر من، ما داریم یک لحظه تاریخی، روزهای تاریخی را مشاهده می‌کنیم و در آن زندگی می‌کنیم. چرا می‌گویم روزها؟ چون با نگاه‌کردن به تصاویری که از تهران و سایر شهرها در ایران می‌آید و با نگاه‌کردن به تصاویر قیام دی‌ماه از ایران، برای من بسیار سخت است که فکر نکنم تقریباً سه دهة پیش در رومانی چه اتفاقی افتاد. ما دقیقاً در همین لحظه‌یی که الآن هستیم بودیم و آمادة تغییر رژیم. این تصاویر تنها به من یادآوری کرد که آن روزها در سال ۱۹۸۹ وقتی بقیة کشورها، رژیم‌ها را در اروپای شرقی به‌طور مسالمت‌آمیز تغییر می‌دادند، در رومانی دقیقاً همین اتفاق افتاد. مردم علیه رژیم اعتراض می‌کردند، رژیم و نیروهای نظامی رژیم سعی کردند آنها را متوقف کنند، ولی موفق نشدند. همان‌طور که می‌دانید، از آن زمان به بعد کشور ما به دموکراسی برگشت. بنابراین در خاتمه خوشحالم بگویم کاری که ما امروز انجام می‌دهیم، «این جلسه» بسیار خوب است و بسیار خوب است که سعی می‌کنیم چشمان همکارانمان را در پارلمان‌های ملی مختلف باز کنیم، بسیار خوب است که سعی می‌کنند ذهن و خواستة دولت را باز کنند، چون بسیار مهم است که دولت کشورمان را متقاعد کنیم که در کنار یک ایران آزاد بایستد و در کنار این جنبش بایستد. و در نهایت فقط یک چیز که وقتی مقاله‌یی در مورد قیام ایران را می‌خواندم اتفاق افتاد. چون همین در رومانی در سال ۱۹۸۹ رخ داد، وقتی نیروهای ارتش از حمایت از رژیم دست برداشتند، جبهه عوض می‌کردند، همان‌طور که در تهران وقتی شبه نظامیان بسیجی کارت‌های عضویتشان را می‌سوزاندند، آن‌ها را دور می‌انداختند تا به معترضان بپیوندند، از آن‌چه در رومانی اتفاق افتاد روشن است که رژیم بسیار، بسیار متزلزل است. روی پایة محکمی نیست، لرزان است. این یک نشانة آشکار است که قدرت در ایران به انتهایش رسیده است و در آنجا دموکراسی احتمالاً در شروعش است. از این‌که من‌را به اینجا دعوت کردید بسیار متشکرم و تبریک دوباره به‌خاطر تلاش‌هایتان.

سناتور والریا کاردینالی

سناتور والریا کاردینالی عضو مجلس سنای ایتالیا:

خانم رئیس‌جمهور رجوی، همکاران عزیز، خانم‌ها و آقایان، افتخار بزرگی برای من است که امروز اینجا با شما هستم تا همبستگی خودم را با زنان و مردان شجاع ایرانی ابراز کنم که برای آزادی و دموکراسی اعتراض می‌کنند. می‌خواستم به شما خانم رجوی تبریک بگویم، زیرا شما به‌عنوان زن مسلمان، اپوزیسیون سازمان‌یافته علیه رژیم مذهبی در ایران را رهبری می‌کنید، چیزی که در آن بخش از جهان، نمونه است. شجاعت و رهبری عالی‌مرتبة شما، ضرباتی بر قلب رژیم زن‌ستیز حاکم بر ایران است و یک پیام قوی برای همة زنان در کشورتان است که شما گفتید، آن‌ها نیروی تغییر هستند. از اولین‌بار حضورم در این برنامه‌ها، از حضور گستردة زنان و نقش مهمی که در داخل سازمان دارند بسیار شوکه شدم. در حالی که آخوندها زنان را به شهروندان درجه دو تنزل می‌دهند، ولی شما به آنها امید برای یک آیندة بهتر می‌دهید، و آنها نشان می‌دهند که کاملاً در مداری هستند که نقش رهبری در مبارزه برای یک ایران آزاد و دموکراتیک را کسب کنند.

بنا بر خبرهایی که از ایران می‌رسد، به‌نظر می‌رسد پیام شما دریافت شده، چون زنان در صف اول هر اعتراضی هستند و این‌که به شجاعت تمام سیاست سرکوبگرانه حکومت مذهبی را به چالش کشیده بعنوان نمونه در مورد پوشش اجباری.

همان مقامات (رژیم) ایران، امروز اعتراف می‌کنند که حداقل یک‌سوم از ۸ هزار تظاهرکننده‌یی که در جریان اعتراضات اخیر دستگیر شدند، زنان هستند. این نشان‌دهندة عزم زنان ایرانی برای تسلیم‌نشدن در برابر سرکوب رژیم است و این‌که آماده‌اند که برای رسیدن به یک تغییر دموکراتیک، اگر نیاز باشد دست به فداکاری‌های بزرگی نیز بزنند.

یک شورش بین‌المللی به سیستم نابرابری جنسی در ایران ضروری است و باید دولت‌های دموکراتیک نه تنها به‌رسمیت بشناسند بلکه با رهبران زنان شجاعی مانند شما خانم رئیس جمهور همکاری بکنند، برای کمک به انجام تغییراتی که تضمین‌کنندة یک آیندة بهتر و موفق برای مردان و زنان در ایران باشد.

ما باید به‌خاطر بیاوریم که ده‌ها هزار زن، اعضای اپوزسیون ایرانی که رژیم از سال ۱۹۷۹ تاکنون آنها را اعدام کرده، ۵۰ درصد مردم ایران را نمایندگی می‌کنند که بسیار تحصیل کرده و مصمم به پایان‌بخشیدن به رژیم مذهبی هستند، مانند اعتراضات ضد رژیم که امروز در ایران نشان داده شده است.

هیچ شکی نیست که زنان نیروی تغییر در همة جهان هستند و بیشتر از همه در ایران. تاریخ نشان داده که آنها در مبارزةشان پیروز خواهند شد. جامعة بین‌المللی و به‌ویژه اتحادیة اروپا، بایستی از سازمان‌هایی که برای تأکید بر حقوق زنان در ایران و در جهان مبارزه می‌کنند مانند شورای ملی مقاومت ایران، حمایت کند با اطمینان از این‌که آن روز هر چه زودتر فرا خواهد رسید. متشکرم.

نیکولو چیراچی

نیکولو چیراچی نماینده پارلمان ایتالیا:

خانم رئیس‌جمهور، دوستان عزیز، از شرکت در این جلسة مهم و به‌موقع، بعد از قیام سراسری در ایران بسیار خوشحالم. من برای ابراز همبستگی کامل با شما و مردم ایران اینجا هستم که در حال ساختن تاریخ هستند و علیه این دیکتاتور مذهبی مبارزه می‌کنند.

این اعتراضات سراسری عوامل مهمی را نشان داد، این‌که در برابرمان یک رژیم ضعیف و بی‌ثبات را داریم که مورد تنفر مردم قرار گرفته و این‌که هیچ حمایتی به‌ویژه در میان طبقات فقیر و محروم جامعة ایران ندارد.

برخلاف بعضی از تحلیل‌هایی که دربارة روحانی مطرح بود و او را مدره اعلام می‌کردند، ولی از جانب مردم دیدیم که همة باصطلاح مدره‌ها مثل روحانی یا رئیس‌جمهور سابق خاتمی، علیه تظاهرکنندگان و به نفع حکومت مذهبی حاکم موضع گرفتند. تظاهرکنندگان فریاد زدند که دیگر به بازی اصلاح‌طلب و اصول‌گرا باور ندارند.

در دسامبر گذشته، رئیس‌جمهور مریم رجوی در پارلمان اروپا صحبت کرد و گفت که وضعیت اکنون در ایران به یک حالت انفجاری رسیده است. چند هفته بعد، همان‌طور که قبلاً هم دیده بودیم، درستی سخنانش اثبات شد.

اتحادیه اروپا و از جمله کشور من ایتالیا، اکنون بایستی سیاست خارجی خود را تصحیح کنند و در کنار مردم ایران قرار گیرند. تغییر رژیم در ایران حق مردم ایران است و ما بایستی این حق آنها را محترم بشماریم.

رژیم ایران به‌روشنی گفته است که دشمن اصلی‌اش سازمان مجاهدین خلق ایران و جنبش تحت رهبری خانم رئیس‌جمهور مریم رجوی است. دولت‌های ما بایستی درک کنند که این اپوزسیون، بهترین امکان برای یک ایران آزاد است، به‌خاطر همین، بایستی تمامی حمایت خودمان را از مقاومت ایران، در مقاومت تاریخی آن علیه آخوندها به‌عمل آوریم و مطمئن هستم که به‌زودی موفق خواهند شد.

با تشکر فراوان از شما.

ماریانو رابینو

ماریانو رابینو -عضو کمیسیون خارجی پارلمان ایتالیا:

خانم رئیس‌جمهور رجوی، خانم‌ها و آقایان. از شما به‌خاطر سازمان‌دادن جلسه مهم امروز بسیار متشکرم. من بسیار خوشحال و واقعاً مفتخرم که امروز با شما هستم تا همبستگی خودم را با مقاومت شما، با مردم ایران و نیز با این قیام‌های اخیر برای آزادی ایران نشان بدهمهر ناظری معتقد است که این یک رژیم شیطانی است که نه تنها شهروندان خود به‌ویژه زنان و نسل جوان را که خواهان آزادی هستند سرکوب می‌کند، بلکه یک منبع تهدید مستمر برای منطقه خاورمیانه و نیز سایر نقاط جهان است. برخلاف سایر نقاط منطقه که در آن بعد از سقوط یک رژیم خودکامه، آلترناتیو قابل اعتماد و پایداری وجود ندارد و معمولاً منجر به منازعات داخلی می‌شود، در مورد ایران ما شاهد یک آلترناتیو بسیار سازمان‌یافته و باصلاحیت یعنی ائتلاف شورای ملی مقاومت ایران به رهبری مریم رجوی هستیم که این مبارزه را به‌مدت چندین دهه هدایت کرده است. ما شاهد حمایت‌های مردم از سازمان مجاهدین خلق ایران در قیام اخیر بوده‌ایم، زمانی که علی خامنه‌ای، مجاهدین خلق را مسئول سازماندهی این قیام دانست.

خانم رجوی، طرح ۱۰ ماده‌یی شما برای ایران آینده که در آن جدایی دین از دولت و برابری مرد و زن به‌رسمیت شناخته شده و مجازات اعدام ممنوع شده، براستی شایان حمایت فعال دولتهای ما و نمایندگان اروپایی به‌ویژه همکاران پارلمانی من در پارلمان و سنای ایتالیاست که سمپاتی بسیاری در میان آنها برای جنبش شما و برنامة سیاسی شما وجود دارد. شکی نیست که رژیم خودکامة ایران مانند هر رژیم استبدادی دیگری در تاریخ، دیریا زود به‌پایان خواهد رسید. هدف ما این است که همبستگی خود را با مردم ایران نشان بدهیم تا به‌جای انجام معامله با چنین رژیم فرتوت و خودکامه‌یی، در ایران آزاد و دموکراتیک فردا سرمایه‌گذاری کنیم.

ما هرگز شما را تنها نخواهیم گذاشت. به‌خاطر توجهتان از شما بسیار سپاسگزارم.

برایان بینلی نماینده پیشین پارلمان انگلستان

برایان بینلی نماینده پیشین پارلمان انگلستان:

خانم رجوی، خانم‌ها و آقایان، باعث افتخار من است که امروز اینجا حضور دارم و از مردم ایران در تلاش آنها برای آزادی و دموکراسی حمایت کنم.

در ۹ ژانویه، ولی‌فقیه علی خامنه‌ای به‌طور واقع به اصلی‌ترین نیروی اپوزیسیون ایران، یعنی مجاهدین، اشاره کرد و گفت: «مجاهدین برای چند ماه در حال سازماندهی بوده و با این و آن فرد ملاقات کرده و افرادی را داخل کشور انتخاب کرده تا آنها را پیدا کرده و کمکشان کنند تا به مردم فراخوان بدهند و رشعارهای آن‌ها را سر بدهند و فریاد بزنند، نه به گرانی. خب، این شعاری است که همه دوست دارند. آن‌ها توانستند افراد را با این شعار جذب کرده تا اهداف خود را پیش ببرند و آنها را وادار کرده تا از آنها تبعیت کنند». این اظهارات خود ولی فقیه است. خیلی خارقالعاده است.

یک هفته قبل از آن، روحانی، رئیس‌جمهور باصطلاح مدرة (رژیم) ایران، با رئیس‌جمهور فرانسه امانوئل ماکرون تماس گرفت و از او خواست اقداماتی علیه مجاهدین در پاریس اتخاذ کند. روحانی، مجاهدین را متهم به ایجاد اعتراضات اخیر کرد. این تأییدی دیگر بر اهمیت مجاهدین است. روحانی در واقع خواستار آن شد که مقامات فرانسوی از کنفرانس‌هایی مانند جلسه امروز جلوگیری کنند. خیی عجیب است.

البته، رئیس‌جمهور ماکرون آن خواسته‌ها را رد کرد. می‌توانم به‌عنوان یک سیاستمدار انگلیسی تجربة خود را بگویم که رژیم ایران به‌طور مستمر خواسته‌های مشابهی را نزد دولت انگلستان مطرح کرد. با لیستگذاری غیر صحیح و ناصادقانة مجاهدین به‌عنوان یک گروه تروریستی شروع شد. این مسئله از جانب بالاترین دادگاه در انگلستان رد شد. رژیم ایران با یک کارزار تبلیغاتی، طراحی شده برای تخریب چهرة سازمان مجاهدین و انگلستان، و ایجاد ترس میان نمایندگان انگلیسی در مورد حمایت از مقاومت سازمانیافته علیه رژیم آخوندها، به اقدامات خود ادامه داد. آن‌ها شکست خوردند، به این دلیل که اقدامات ما از حمایت گستردهیی در مجلسین پارلمان کشور برخوردار بوده و بسیار خوشحالم که عضوی از آن کارزار بودم.

می‌خواهم بدین صورت جمع‌بندی کنم که به دولت‌های دموکراتیک در جهان فراخوان بدهم تا نه تنها خشونت علیه معترضان را محکوم کنند، بلکه هم‌چنین خواستار آن شوند که رژیم، آن هزاران ایرانی را که در هنگام قیام دستگیر شدند آزاد کند. من از انگلستان و اتحادیة اروپا می‌خواهم این سراب را رها کنند که رژیم آخوندها بالأخره به رژیمی اصلاحطلب تبدیل خواهد شد. باید از مردم ایران و خواسته‌های آنها، همان‌طور که توسط مجاهدین نمایندگی می‌شود، حمایت شود.

یکی از بزرگ‌ترین موانع در برابر تضمین حقوق بشر در ایران. این سراب است که اصلاحطلبان از درون خود رژیم سر برخواهند آورد. اجازه دهید این‌را روشن سازم، هرگز چنین نخواهد شد. دولت انگلستان و پارلمان اتحادیة اروپا باید خواستار تحقیقات ملل متحد پیرامون نقض ادامهدار حقوق بشر در ایران شوند، چه موارد کنونی و چه موارد گذشته، و این‌که این پرونده به شورای امنیت ارجاع شود.

خانم رجوی، تشکر از شما.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here