سخنان برایان هوک: نگرانی‌های فراینده کشورهای اروپایی در باره تهدیدات حکومت ایران

3

برایان هوک مسئول گروه اقدام ایران در وزارت خارجة آمریکا دربارة گفتگوهایش با مقام‌های کشورهای اتحادیة اروپا، با اشاره به توطئة تروریستی رژیم علیه گردهمایی مقاومت در پاریس، گفت: «فکر می‌کنم با توجه به برنامه موشکی گسترش‌یابنده (رژیم) ایران، توطئة بمب‌گذاری در پاریس و توطئه سوء قصد در دانمارک درک فزاینده‌یی در میان کشورهای اروپایی وجود دارد. اروپایی‌ها بطور فزاینده‌یی درک می‌کنند که (باید) به این تهدیدات که خارج از توافقنامه اتمی است… بپردازند».

وی افزود: «به مدت ۱۲ سال… شورای امنیت به اشکال مختلف گفته است که (رژیم) ایران باید آزمایش و تکثیر موشک‌های بالستیک را متوقف کند. این یک اجماع جهانی است».

برایان هوک در سخنانش بر لزوم تن‌دادن رژیم به مفاد ۱۲ ماده‌یی ارائه‌شده توسط وزیر خارجة آمریکا تأکید کرد و با رد تهدید آخوند روحانی به بستن تنگة هرمز، گفت: «جمهوری اسلامی… تنگه هرمز را کنترل نمی‌کند. این تنگه، یک آبراه بین‌المللی است.».

برایان هوک هم‌چنین در مصاحبه با رویترز، کشورهای اروپایی را به اعمال تحریم علیه رژیم آخوندی به‌خاطر برنامة موشکی آن فراخواند.

وی گفت: «ما مایلیم شاهد باشیم که اتحادیه اروپا با تصویب تحریم‌هایی، اشخاص و نهادهایی که ازآزمایش و تکثیر موشکی (رژیم) ایران پشتیبانی می کنند لیست‌گذاری کند».

رویترز گزارش داد: «(برایان) هوک گفت که آزمایش‌های (موشکی رژیم) ایران قطعنامة ۲۲۳۱ شورای امنیت… را نقض می‌کند».

رویترز افزود: «دیپلمات‌ها گفتند، وزرای خارجة اتحادیة اروپا در یک تغییر سیاست، روز ۱۹ نوامبر ۲۸آبان حمایت محتاطانة خود را از تحریم‌های احتمالی جدید علیه (رژیم) ایران بعد از توطئه‌های حملات در فرانسه و دانمارک ابراز کردند».

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here