ستایش نخست وزیر پاکستان از عاصمه جهانگیر به‌خاطر مشارکت عظیمش در راستای حفاظت از حقوق بشر

5
عاصمه جهانگیری

خبرگزاری رویتر گزارش داد:‌ مبارز حقوق بشر پاکستانی عاصمه جهانگیر روز یکشنبه در لاهور درگذشت.وی بدلیل.فعالیت‌هایش درهواداری ازدموکراسی ،درگذشته زندانی شده بود.

نخست وزیر پاکستان، عاصمه جهانگیر را بخاطر ” مشارکت عظیمش در راستای حمایت از حاکمیت قانون، دمکراسی و حفاظت از حقوق بشر” مورد ستایش قرار داد»

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here