سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

سالروز شهادت امام محمد باقر (ع) مدرس مبارزه با اندیشه های انحرافی

0 32

رجب سال۵۷هجری قمری تا ۷ذی الحجه سال۱۱۴هجری قمری:

دوران امامت حضرت باقر ۲۰سال بود. امام‌محمدباقر در جریان عاشورای حسینی در کربلا حضور داشت و در آن زمان، کودکی خردسال و همراه با کاروان اسیران بود. امام‌محمدباقر در یکی از پرآشوب‌ترین دوره‌های تاریخ اسلام می‌زیست. و نقش برجسته او را بایستی در تعیین مرزهای عقیدتی اسلام و تشیع انقلابی دراین دوران پر فتنه و آشوب دید.

دراین دوران، سلسله بنی امیه به‌رغم سرکوبهای فجیعی که یزید کرده بود، روزبه‌روز روبه افول می‌گذاشت و بر نارضایتی توده‌های مردم افزوده می‌شد. در سراسر سرزمینهای تحت حاکمیت بنی‌امیه گرایشها و جنبشهایی عمدتا با مضمون خونخواهی شهیدان کربلا علیه حاکمیت بنی‌امیه شکل می‌گرفت ورهبران آنها از همه طرف نزد امام‌محمدباقر می‌آمدند و خواستار حمایت و تأیید او می‌شدند. قویترین این جنبشها به‌رهبری بنی‌عباس پا ‌گرفت که به نشانه سوگوار نشان دادن خویش عمامه و دستارهای سیاه بر سر می‌بستند. اما این جنبشها عموما فاقد مرزبندیهای عقیدتی قابل‌قبول با ارتجاع اموی و با اسلامهای انحرافی بودند. به همین جهت امام‌باقر که یک مشی اصولی را دنبال می‌کرد، نمی‌توانست تمامیت این جنبشها را به‌خاطر مخدوش بودن مرزهایشان مورد تأیید قرار دهد. در واقع، چیزی که در بطن این جنبشها بایستی حل وفصل می‌شد و کمبود جدی بود این بودکه صرف خونخواهی امام حسین مسأله‌یی را حل نمی‌کرد بلکه تحت لوای این شعار، گروههای تازه‌یی می‌توانستند‌ برای خود مشروعیتی کسب کنند اما دو قدم آنطرفتر دوباره همان بساط شبه اموی را به راه بیندازند کمااینکه بنی‌عباس که سرانجام حکومت امویها را سرنگون کردند و خود زمام امور را به دست گرفتند، این بار با ظاهر احترام آمیز نسبت به امامان شیعه و با شیوه‌های دجالگرانه، باز هم به غصب حقوق ائمه و سرکوب آنها و پیروان واقعی آنها پرداختند و با همین شیوه‌ها مانع فعالیت امامان می‌شدند. دراین دوران که بیم مخدوش شدن مرزها وجود داشت، تنها ملاک صحت مرزبندیها چیزی جز وجود شاخص نبود و بالاترین شاخص، خود ائمه اطهار بودند. بنابراین جریان و گرایشی می‌توانست اصولی باشد که حق رهبری و امامت ائمه اطهار را که تنها ملاک واقعی اسلام ناب محمدی و علوی و حسینی از اسلامهای دروغین و استثمارگر بودند، به رسمیت بشناسد.

بدون این شاخص و ملاک، حتی آن دسته از منتقمین خون امام حسین هم که نسبت به حسن نیت وفداکاریشان هیچ تردیدی نبود، نه تنها در امر انتقام خواستن از خون حسین به هدف خویش نمی‌رسند بلکه در مشخص کردن مرزهای خود با انبوه ”انتقامجویان“ معمول آن روز نیز توفیقی نمی‌یابند. قابل ذکراست که رهبر یکی از این جنبشها زیدبن‌علی، برادر خود امام‌محمدباقر بود که مردی بزرگوار ومورد احترام اهل بیت و شخص امام بود و سرانجام در همین راه هم به شهادت رسید. ‌اما امام حتی جنبش زید را هم تأیید نکرده بود.

امام پنجم طی ۲۰سال امامت خویش، مشی خود را براساس ۳ اصل زیر دنبال می‌کرد:

برای مطالعه بیشتر اینجا را کلیک کنید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.