سازمان بهداشت جهانی وابسته به سازمان ملل‌متحد آمار مصدومیت ۵۰۰تن براثر مواد سمی را به دنبال بمباران شیمیایی مردم غیرنظامی در سوریه اعلام کرد

3

سازمان بهداشت جهاني وابسته به سازمان ملل متحد‌‌:اعلام كرد برآورد مي‌شود در پی حمله شیميایی به دوما حدود ۵۰۰ تن با علائم مربوط به مواد سمي شيميايي، به مراكز درماني مراجعه كرده‌اند.

سازمان بهداشت جهاني خواهان دسترسي فوري و بدون مانع به منطقة حملة شيميايي در دوما شد

اتحادية اروپا بار ديگر جنايت شيميايي رژيم اسد در دوما را محكوم كرد.

سخنگوي سياست خارجي اتحادية اروپا روز پنجشنبه، گفت: «اتحادية اروپا با قوي‌ترين عبارات استفاده از تسليحات شيميايي را از جمله در تازه‌ترين حملة نيروهاي رژيم سوريه و متحدانش در دوما محكوم مي‌كند… اتحادية اروپا بر لزوم حسابرسي از تمامي جنايات جنگي در سوريه و به‌خصوص استفاده از تسليحات شيميايي تأكيد مي‌كند… استفاده از تسليحات شيميايي يك جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت است».

روز پنجشنبه دبيركل ناتو به‌كارگيري از تسليحات شيميايي را قوياً محكوم كرد و به حسابرسي از مسئولان حملة شيميايي در دوما فراخوان داد.

وي رژيم اسد را فراخواند تا اجازة دسترسي كامل به محل حملة شيميايي را بدهد.

سناتور جوزف ليبرمن كانديداي پيشين معاونت رياست‌جمهوري آمريكا دربارة پاسخ به جنايت شيميايي بشار اسد در دوما، خواهان هدف قرار دادن همة ماشين جنگي اسد و پايگاه‌هاي عوامل رژيم آخوندي در سوريه شد.

وي طي مقاله‌يي در فاكس نيوز، نوشت: «هرگونة حملة آمريكا در سوريه، بايد به‌طور جدي به ماشين جنگي اسد آسيب برساند… همة تأسيسات شناخته‌شدة تسليحات شيميايي (رژيم) سوريه و نيز بخش‌هاي كليدي زرادخانة (سلاح‌هاي) «متعارف» اسد بايد نابود شود… زيرساخت موشكي، پايگاه‌هاي شبه نظاميان (رژيم) ايران… نيز بايد جزو اهداف باشند».

سناتور ليبرمن هم‌چنين خواهان آن شد كه نام نيروي قدس سپاه پاسداران در ليست تروريستي وزارت خارجة آمريكا قرار گيرد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here