ساخت یک جزیره مصنوعی که برق آن تماماٌ توسط باد در سطح دریا تأمین می‌شود

187

ساخت یک جزیره مصنوعی که برق آن تماماٌ توسط باد در سطح دریا تأمین می‌شود چشم‌اندازهای نوینی را در استفاده از انرژی باد درسطح دریاها ایجاد کرده است.

به گزارش رسانه‌های آلمان، یک جزیره مصنوعی در منطقه‌ اي در دریای شمال در دستور کار شرکتهای برزگ انرژی در دانمارک و انگلستان قرار گرفته است. با پایان این پروژه، برق ۲۰۰۰ خانوار و مجموعه تأسیسات شهری، خدماتی و فرودگاه در این جزیزه تماماٌ از برق تولید شده از وزش باد درسطح دریا تأمین می‌شود. 

این روش، که می‌تواند تولید برق را بسیار ارزان کند، هم‌اکنون مورد توجه متخصصان قرار گرفته است. برآوردهای اولیه حاکی از آن است که انرژی حاصله از سطح دریا می‌تواند مصرف برق صدمیلیون خانوار را تأمین نماید.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here