زینت میرهاشمی: تروریستهای داعش به کمک خامنه‌ای آمدند

347

خانم زینت میرهاشمی سردبیر نشریه نبرد خلق و عضو کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، در مقاله‌ای با عنوان تروریستهای داعش به کمک خامنه‌ای آمدند، نوشت: اقدامات تروریستی داعش روز چهارشنبه ۱۷خرداد در مجلس ارتجاع و گور خمینی محکوم است. این عملیات تروریستی کمک قابل توجهی به رژیم تروریستی ایران و به‌ویژه شخص خامنه‌ای است که از آن بهره‌برداری کرده و با تشدید خفقان، سرکوب و گسترش تروریسم خود را قربانی جلوه دهد. همان‌طور که با گسترش جنبش ضددیکتاتوری در سوریه، داعش به یاری بشار اسد شتافت، اکنون نیز داعش به کمک خلیفه ارتجاع آمده است.

پس از انجام نمایش انتخابات که کل نظام و در رأس آن خامنه‌ای مجبور به پذیرش یک زیان بزرگ شدند و خامنه‌ای مجبور شد بر سر قبر خمینی به پرونده کشتار دهه ۶۰بپردازد تا به نیروهای روحیه باخته خود دلگرمی‌ دهد و در شرایطی که جنبش غارت شدگان در شهرهای کشور هر روز ابعاد جدیدی پیدا می‌کند، عملیات تروریستی داعش در تهران کمک قابل توجهی به رژیم و به‌خصوص ولی‌فقیه است.

خانم زینت میرهاشمی در ادامه می‌افزاید: در شرایطی که تروریسم دولتی رژیم ایران هر روز در سوریه، عراق، یمن و (سایر نقاط) فاجعه می‌آفریند، در حالی که بار بحران بین قطر و چند کشور عربی بر دوش جمهوری اسلامی فرود آمده و هنگامی که مسأله موشکهای رژیم ایران موجب یک جبهه‌گیری منطقه‌یی علیه سیاست صدور ترور خامنه‌ای شده، عملیات تروریستی داعش در تهران برای کوتاه مدت به خامنه‌ای فرصت می‌دهد تا ضمن ترقه بازی خواندن این عملیات خونبار، صورت خود را با سیلی سرخ نگهدارد و همزمان به‌عنوان قربانی، همه قربانیان رژیم، جنبش دادخواهی، جنبش نیروهای کار و خیزش غارت شدگان را سرکوب کند.

در ادامه این مقاله، خانم میرهاشمی اضافه می‌کند: پایوران رژیم در واکنش به‌عملیات تروریستی روز چهارشنبه ۱۷خرداد حرفهای کاملاً متناقض زدند. از یک سو آنها خود را مظلوم و قربانی تروریسم نشان دادند، از سوی دیگر خامنه‌ای با زدن مارک «ترقه بازی» بر این عملیات، آن را بی‌اهمیت دانست. وی بیشتر از این‌که برای کشته شدگان اشک بریزد فرصتی یافت تا دوباره وجود «لولو» و «دشمن» همیشه در صحنه را گوشزد کند تا بتواند به این وسیله «امت همیشه در صحنه» را دوباره بازسازی کند. رژیم ولایت فقیه در بحرانهای عمیقی فرو رفته و خلیفه ارتجاع نیز در موقعیت ضعیف و شکننده‌ای قرار دارد. کمک داعش به خلیفه ارتجاع موقتی و زود گذر خواهد بود.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here