زیباکلام، مهره باند روحانی:‌ مصاحبه روحانی ذهنی و گفتاردرمانی است

97
یک مهره باند روحانیmin

یک مهره باند روحانی به نام صادق زیباکلام، مصاحبه رئیس جمهور رژیم را ذهنی و گفتاردرمانی نوشت.

این مهره نوشت: آنگونه که روحانی از یک ایران ذهنی سخن گفت، نظام ما با همسایگانش به غیر از یکی دو استثنا رابطه خوبی دارد و مشکل اقتصادی، بیکاری و غیره در آن دیده نمی‌شود. معلوم نیست هدف و مخاطب او در این صحبت رودرروی تلویزیونی کدام اقشار جامعه است. اگر هدف وی منتقدان و مخالفان هستند که به هیچ روی پاسخی به انتقاداتشان داده نشد، اگر روی صحبت‌هایش با کسانی بود که به او رای دادند که اظهارات دیشب وی موجی ناامیدی کسر قابل توجهی از آنان شده است…

وی با اشاره تلویحی به احمدی‌نژاد افزود: معلوم نیست هدف روحانی از اینگونه گفتاردرمانی‌ها چیست اما آنچه مسلم است این است که اگر چشم بر مشکلات واقعی مردم ببندد، راه را برای پوپولیسم سهمگین هموار خواهد کرد.

روزنامه آرمان ۸/۹/۹۶

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here