سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز دیوارهای ستبر استبداد میان ما فاصله‌انداخته اما خودمان را در جمع شما می‌بینیم

0 16

زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز درپیام خود از زندان مرکزی کرج می‌نویسد:

نهم تیر ماه امسال؛ تجلی بهار واقعی ایران است. آنجا که خیل شیفتگان آزادی میهن و خلق اسیر گردهم می‌آیند و پایه‌های جامعه دموکراتیک و نوین فردای ایران را بنیاد می‌نهند. من در سلول‌های نمور زندان با همه رخوت و سردی‌اش، نسیم بهاری را حس می‌کنم و خودم را در میان فریادهای شورانگیز یکایک شما برای پیروزی؛ آزادی و دموکراسی با مریم رجوی پیدا می‌کنم.

آری من و شمار زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی اگر چه دستمان به زنجیر است و اگر چه دیوارهای ستبر استبداد میان ما فاصله‌انداخته است اما خودمان را در جمع شما می‌بینیم. با شما فریاد می‌زنیم و با شما اشک می‌ریزم و لبخند می‌زنیم. ریشه‌های این مقاومت سربفلک کشیده در اعماق خاک میهن است که در گوشه و کنار هر شهری در فعالیت‌های کانون‌های شورشی و در قیام مردم در شهرهای مختلف؛ به گل می‌نشیند.

شما تجلی واقعی آرمان آزادی هستید. من در برنامه ده ماده یی خانم مریم رجوی، شالوده جامعه یی را می‌بینم که بر آزادی و دموکراسی و عدالت استوار است. دستتان را می‌فشارم و با شما سرود آزادی سر می‌دهم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.