زندانی سیاسی شاهین ذوقی تبار: من و دیگر زندانیان سیاسی تا آخرین قطره خون خود به اعتصابمان ادامه می‌دهیم

171
زندانی سیاسی شاهین ذوقی تبار که خود در شمار زندانیان اعتصابی گوهردشت است طی پیامی با تأکید بر پایداری و مقاومت خود و یارانش در اعتصاب غذا، دیکتاتوری حاکم را مانند قوم مغول که برای نابودی ایران آمده بود توصیف کرده و با اشاره به قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ تأکید می‌کند: ”زمانه عوض شده و رژیم نمی‌تواند هر کاری که می‌خواهد بکند. و من و دیگر زندانیان سیاسی تا آخرین قطره خون خود و تا قبول درخواست‌هایمان به اعتصابمان ادامه می‌دهیم“.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here