سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

زندانیان سیاسی گوهردشت کرج: این گردهمایی مطالبات حق‌طلبانه مردم به جان آمده و فریادهای خاموش زندانیان در زنجیر را عالمگیر می‌کند

0 13

در پیام زندانیان سیاسی گوهردشت کرج آمده است: 

پیکار پیش‌برنده مردم در شهرهای مختلف از اهواز و کازرون تا اصفهان تا زاهدان؛ از زنان و کارگران و دانشجویان تا معلمان و کامیونداران و جوانان دلیر و کانون‌های شورشی رزمنده و سلحشور در میدان؛ پیام‌آور صبح بهروزی و پیروزی است. مقاومت ایران؛ این ذخیره و فشرده تاریخ مبارزات چندین دهه مردم ایران علیه دو دیکتاتوری شاه و شیخ و سمبل برجسته آمال واقعی میهنی اسیر و در زنجیر؛ نشان از آن دارد که جز اعجاز دست‌های پرتوان مردم؛ هیج معجزه دیگری در کار نیست و جاده آزادی با پس زدن هرگونه راه حل ارتجاعی – استعماری؛ تنها و تنها از میان کارزار نبرد زنان و مردان به جان آمده از ستم میهن‌مان؛ به سرمنزل پیروزی می‌رسد.

در این میان گردهمایی بزرگ مقاومت ایران؛ مطالبات حق‌طلبانه مردم به جان آمده از ستم و سرکوب و فریادهای خاموش زندانیان در زنجیرش را پژواک می‌دهد و عالمگیر می‌کند…

این گردهمایی؛ شاخصی است که ثقل و تعادل قوای بالارونده تمامی اراده‌ها و جان‌های خواهان تغییر از زنان و مردان آزادیخواه و قیام آفرین میهن‌مان را؛ در برابر چشم جهانیان به نمایش می‌گذارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.