زادروز نانک پیشوای سیکها ۱۴۶۹ میلادی

205

گورو « نانک Nanak» پیشوای سیکها در تالوندی در پنجاب غربی ( پاکستان امروز ) به دنیا آمد .وی که قادر بود به زبان فارسی نیز بگوید و بنویسد از ۳۲ سالگی به ترویج عقاید خود پرداخت. نانک که در هند پیروان فراوان دارد، در ۷۰سالگی در سال ۱۵۳۹درگذشت.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here