رکس تیلرسون: رژیم ایران دشمن مشترک آمریکا وکشورهای خاورمیانه است.

187

 این رژیم را باید هم در زمینه اتمی و هم در زمینه حمایت گسترده اش از تروریسم مهار کنیم

رکس تیلرسون، وزیر پیشنهادی دونالد ترامپ برای تصدی وزارت خارجه آمریکا، در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده از حکومت آخوندی به عنوان دشمن مشترک آمریکا و کشورهای منطقه یاد کرد و گفت: رژیم ایران و کره شمالی تهدید بسیار بزرگی برای جهان هستند. چرا که سر سازگاری با هنجارهای جهانی ندارند. رژیم ایران دشمن مشترک آمریکا و کشورهای خاورمیانه است.

وی اظهار داشت: به طور صریح می گویم که باید رژیم ایران را هم در زمینه اتمی و هم در زمینه حمایت گسترده این رژیم از تروریسم مهار کنیم. باید حمایت این رژیم را از تروریسم متوقف کنیم. آمریکا بایستی سازو کارهای لازم برای پایبند کردن ایران به توافق هسته‌ای را داشته باشد.

تیلرسون در مورد توافق اتمی با رژیم آخوندی، گفت: پیشنهاد من که همراستا با نظر دونالد ترامپ است، بازنگری کامل در توافق اتمی و هر کدام از توافقات جانبی است که به اعتقاد من بخشی از آن توافق است.

توافق فعلی، توان رژیم ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را متوقف میکند اما در نهایت، این توان را از این رژیم نمیگیرد. آنچه در پایان این توافق اتفاق میافتد بایستی ساز و کاری باشد که توان دستیابی به سلاح اتمی را از رژیم ایران سلب کند و این یعنی، عدم غنیسازی اورانیوم در ایران؛ عدم ذخیرهسازی مواد هستهای در ایران.

وی درباره تاثیر تحریمها در ممانعت از تلاش رژیم آخوندی برای دستیابی به سلاح اتمی گفت تحریمهاعلیه حکومت ایران به شدت موثر بود، به این دلیل که دیگران هم به آن پیوستند.

تیلرسون در بخش دیگری از سخنانش در جلسه استماع سنای آمریکا گفت: ما باید آن دسته از کشورهایی را که دوست ما محسوب نمیشوند نسبت به توافقنامه‌هایی که امضاء کرده‌اند، پاسخگو کنیم. ما نمیتوانیم نقض توافقنامه‌های بین‌المللی را همچنان که در مورد رژیم ایران انجام دادهایم, نادیده بگیریم. ما نمیتوانیم وعدههای توخالی را بپذیریم.

وی درباره بحران سوریه اّظهار داشت: ما در سوریه دو اولویت داریم؛ یکی اینکه بشار اسد باید برود و دوم اینکه بایستی داعش را شکست داد. گرچه انجام همزمان این دو با یکدیگر دشوار است.

وزیر پیشنهادی دونالد ترامپ برای تصدی وزارت خارجه آمریکا در باره تهدید جهانی بنیادگرایی تحت نام اسلام گفت: بنیادگرایی تحت نام اسلام، برداشتی نفرتانگیز, مرگبار و نامشروع از دین اسلام است. نابودی داعش باعث میشود تا توجه‌مان را به سایر عوامل اسلام رادیکال نظیر القاعده، اخوان‌المسلمین و عناصر مشخصی در درون رژیم ایران بیشتر معطوف کنیم.

وی افزود: چشمان ما باید نسبت به تهدید کنونی رژیم ایران کاملا باز باشد و از همه راهها برای مهار این تهدید و جلوگیری از گسترش آن استفاده کنیم.

رکس تیلرسون در بخش دیگزی از اظهاراتش در جلسه استماع سنای آمریکا گفت:به اعتقاد من، ما باید میان صداهای مسلمانانی که اسلام افراطی را نفی میکند با افراطیون تفاوت قائل شویم و این بخشی از پیروز شدن در جنگ است.

وی همچنین گفت: شکست داعش تنها به صورت نظامی و صحنه جنگ نیست، ما باید در جنگ عقاید پیروز شویم. در صورتی که به عنوان وزیر خارجه انتخاب شوم، اطمینان میدهم که وزارت امور خارجه نقش و سهم خود را در حمایت از مسلمانان سراسر جهان که اسلام افراطی را در همه اشکال آن رد میکنند، ایفاء میکنم.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here