«رژیم آخوندی زندان بزرگ خبرنگاران»، توصیف سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سال۲۰۱۸

10
گزارشگران بدون مرز

سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش سال ۲۰۱۸ خود رژیم آخوندی را زندان بزرگ خبرنگاران دانست و در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در رده ۱۶۴ از میان ۱۸۰کشور ارزیابی کرد.

سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش سالانه خود نوشت: ایران هم‌چنان یکی از بزرگترین زندان‌های خبرنگاران در جهان است.کنترل دولتی اخبار و اطلاعات در ایران در ۳۹سال گذشته بی‌وقفه ادامه داشته و رژیم ایران بر تمامی مجاری رسانه‌یی باتمام قوا چنگ انداخته است.

گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز تاکید می‌کند: رژیم ایران هرگز اذیت و آزار خبرنگاران مستقل و شهروند – خبرنگاران را متوقف نکرده و از ابزارهایی هم‌چون ارعاب، بازداشت‌های خودسرانه و حبس‌های طولانی پس از محاکمات غیرعادلانه استفاده می‌کند. این رژیم جنگ علیه آزادی رسانه‌ها را به آن سوی مرزهای خود نیز گسترش داده و در حالی که تلاش می‌کند ظاهر خود را حفظ کند رسانه‌های جهانی را هم هدف قرار می‌دهد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here