سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

رویکرد الزام آور فرانسه در قبال رژیم ایران توسط کمیته پارلمانی فرانسه

0 12

کمیته پارلمانی فرانسه برای یک ایران دمکراتیک

ضرورت یک رویکرد الزام آور فرانسه در قبال رژیم ایران

از نظر وزیر امور خارجه «سوءقصد خنثی شده در ویلپنت

ضرورت یک رویکرد الزام آور را در روابط ما با رژیم ایران 

مورد تأکید قرار می دهد»

بدنبال افشای یک طرح بمبگذاری که در ۳۰ ژوئن که با همکاری عالی سرویس‌های فرانسوی، آلمانی و بلژیکی خنثی گردید، روابط فرانسه با (رژیم) ایران درماه‌های اخیر تنش‌های عمده یی داشته است. هدف این سوءقصد گردهمآیی بزرگی بود که توسط شورای ملی مقاومت ایران در ویلپنت برگزارشد.

هیئتی از سوی کمیته پارلمانی برای یک ایران دمکراتیک CPID در میان صدها پارلمانتر و شخصیت‌های سیاسی که برای حمایت از استقرار دموکراسی و حقوق بشر در ایران گردآمده بودند، حضور داشت.

در قلب تحقیقات قضایی که در بلژیک گشوده شده، یک دیپلمات رژیم ایران قرار دارد که در آلمان دستگیر شد و ۵۰۰ گرم TATP ماده انفجاری بسیار حساس را (که داعش هم قبلاً بکار برده) برای بمب گذاری و انفجار علیه گردهمایی پاریس که ده‌ها هزار نفر درآن شرکت داشتند، به یک زوج بلژیکی ـ ایرانی تحویل داده بود.

کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک CPID از بیانیه ۲ اکتبر سه وزیر فرانسوی، آقایان کولومب، لودریان و لومر، که بر اساس آن ‌«این عمل بسیار وخامت بارکه در خاک ما صورت گرفته، نمی توانسته بی جواب بماند» استقبال کرده است. این بیانیه می گوید: ‌«فرانسه تدابیر ملی برای انسداد دارایی‌های (…)وزارت اطلاعات (رژیم) ایران اتخاذ کرده است. با این تصمیم فرانسه عزم خود را برای مبارزه بر علیه تروریسم، بویژه در قلمرو خود متذکر می شود». از نظر وزیر امور خارجه «سوءقصد خنثی شده در ویلپنت ضرورت یک رویکرد الزام آور در روابط ما با (رژیم) ایران را مورد تأکید قرار می دهد».

کمیته پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک ضمن ابراز انزجار از انکار حق آزادی بیان مردم ایران توسط رژیم حاکم، نقش بالاترین سطح از مقامات ( رژیم) ایران در سوءقصد علیه گردهمایی۳۰ ژوئن و همچنین اعدام نوجوانان و قتل چندین تظاهرکننده دستگیر شده در قیام‌ها در حین بازداشت را (که در گزارش اخیر ملل متحد نیز ذکر شده) مورد تاکید قرار می‌دهد و می‌افزاید: پس از اینکه نخست وزیر دانمارک تدارک یک سوءقصد در این کشور را از سوی سرویس‌های اطلاعاتی رژیم ایران افشا کرد، کمیته پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک CPID با این موضع فرانسه که«هر گونه آسیب رساندن به قلمرو ملی و یا خاک یک دولت عضو اتحادیه اروپا، غیر قابل تحمل است و نمی تواند بدون یک واکنش قاطع بماند» هم نظر است (۳۱ اکتبر ۲۰۱۸).

در ادامه بیانیه این کمیته آمده است: اطلاعیه ۲۵ اکتبر کاخ الیزه خاطر نشان کرد: ‌«از نظر فرانسه دفاع از آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی‌های عمومی، الویت‌های اساسی را تشکیل می دهند». کمیته پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک بر این نظر است که دفاع از ارزش‌های ما و حقوق بشر در ایران، علاوه بر تقبیح برنامه تجاوزکارانه موشکی و نقش بی ثبات کننده رژیم ایران در منطقه، عناصری هستند که به فرانسه اجازه خواهد داد نقش رهبری را در یک سیاست قاطع اروپایی درقبال این رژیم در پیش بگیرد. این، در راستای یک تغییر دمکراتیک بنفع مردم این کشور خواهد بود.

بیانیه کمیته سفید –کمیته پارلمانی فرانسه برای یک ایران دمکراتیک درمورد توطئه تروریستی پاریس- ۵ نوامبر۲۰۱۵

خانم میشل دووکولور رئیس کمیته پارلمانی فرانسه برای یک ایران دموکراتیک در مجلس ملی فرانسه طی پیامی درباره این بیانیه، تأکید کرد:«یک رویکرد مطالبه گر در قبال (رژیم) ایران بیش از همیشه ضروری است. دفاع از حقوق بشر باید اولویت ما باقی بماند».

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.