روزنامه فرانسوی لوموند: یک انقلاب واقعی کلیت نظام ایران را نشانه گرفته است

68
عکس سی ا ن ان-min

استفان دو دوآنون پژوهشگر فرانسوی که به‌تازگی از ایران بازگشته است در مصاحبه‌یی با روزنامه لوموند به تحلیل قیام ایران پرداخته است.

وی در این مصاحبه می‌گوید «حکومت ایران در برابر تظاهرات اعتراضی که در این کشور ابعاد ملی یافته کاملاً غافلگیر شده است. آنچه در ایران امروز می‌گذرد یک انقلاب به‌معنای حقیقی کلمه است. آنچه اکنون در جریان است کاملاً با قبل متفاوت است. رویدادهای جاری ایران یک انقلاب بزرگ ملی است که در بیش از چهل شهر این کشور به‌طور همزمان جریان دارد و مستقیماً و به‌طور رادیکال رأس حکومت را نشانه گرفته است».

پژوهشگر فرانسوی می‌گوید: «توده‌های اصلی انقلاب حاضر در ایران را مردم پابرهنۀ محلات و مناطق فقیرنشین تشکیل می‌دهند به همین دلیل می‌توان گفت رژیم ایران دچار یک فروپاشی اجتماعی و ایدئولوژیک شده است. در قیاس با قیام ۸۸ که عمدتاً در تهران متمرکز بود و به همین خاطر سرکوب آن برای حاکمان ایران آسان بود، انقلاب جاری ایران سراسری، سریع و رادیکال و به همین دلیل مهار و سرکوب آن دشوار و پرمخاطره است».

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here