روزنامه سان: برای سرکوب اعتراضات رژیم ایران شرکتهای پوششی را بکارمی‌گیرد تا برنامه‌های پیام رسان قادر به جاسوسی را توسعه دهند

7
روزنامه سان برای سرکوب اعتراضات رژیم ایران

روزنامه سان چاپ انگلستان، ۱۵فوریه۲۰۱۸:بنا به گزارشی که سان آنلاین دریافت کرده، رژیم ایران برنامه‌های پیام رسان خود را ایجاد کرده که مجهز به برنامه جاسوسی هستند تا به رژیم کمک کند اعتراض کنندگان ضدحکومتی در داخل را تعقیب نماید.

سایبری نمودار- كنفرانس مطبوعاتی

علیرضا جعفرزاده به سان آنلاین گفت وقتی شما این برنامه‌هارا دانلودمی‌کنید و شروع به استفاده از آنهامی‌کنید از آن پس رژیم قادر به دسترسی به تماسها و محتوای ارتباطات شما خواهد بود یک عکس نموداری توضیح‌می‌دهد که رژیم ایران شرکتهای پوششی را بکارمی‌گیرد تا برنامه‌های پیام رسان قادر به جاسوسی را توسعه دهند.این رژیم از این برنامه‌هابرای سرکوب اعتراضات ضدحکومتی استفاده‌می‌کند. در دسامبر سال گذشته و ژانویه رژیم ایران با تظاهرات ضدحکومتی تکان خورد تظاهراتی که در بیش از ۱۰۰شهر و شهرستان سراسر کشور رخ داد.سال گذشته مؤسس و مدیر اجرایی تلگرام پاول دوروف موبوگرام را که توسط رژیم ایران ساخته شده، «بالقوه نا امن» نامید و علیه استفاده از آن هشدار داد.

نقش تلفن های همراه ذ سایبری

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here