سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

روزنامه رسمی کنگره ایالات متحده؛ ثبت اظهارات خامنه ای در هراس از قیام مردم و نقش مجاهدین خلق ایران ۱۹ژانویه۲۰۱۸

0 15

پال گوسار، نماینده کنگره امریکا: ولی فقیه رژیم ایران به حمایت گسترده مردم ایران از سازمان مجاهدین اذعان کرد 

مجاهدین باید به عنوان یک سازمان مشروع مقاومت به رسمیت شناخته شوند

رکورد کنگره آمریکا

کنگره ۱۱۵

دوره دوم

سند شماره ۱۲ از مجموعه ۱۶۴

تظاهراتهای ایرانیان 

پال گوسار از ایالت آریزونا در مجلس نمایندگان آمریکا جمعه ۱۹ ژانویه ۲۰۱۸

اقای رئییس کنگره:

من امروز میخواهم در مورد وقایع اخیر ایران صحبت کنم. برای سالها چه در آمریکا و چه در جاهای دیگر کسانی درگیر فعالیت برای تغییر سیاست در مورد ایران، از جمله بکار گیری و استفاده از حقوق بشر در مورد مخالفین سیاسی رژیم ایران, اقلیتهای مذهبی, وکسانی که به اعتراض برخاسته اند بوده اند.

در پرتو اعتراضات اخیر و از دست رفتن جان انسانها در حین مقابله (رژیم) با اعتراضات، وقت آن رسیده که ما بر اصل آزادی بیان مجددا تاکید کنیم. و مانع از دست رفتن جان انسانهای بیشتری شویم. 

و نباید این نکته را فراموش کرد که (ولی فقیه) رژیم ایران به حمایت گسترده مردم ایران از مجاهدین به عنوان سازمان رهبری کننده مخالف این رژیم اذعان کرد. نتیجه اینکه سازمان مجاهدین را باید بعنوان یک سازمان مشروع مقاومت برسمیت شناخت. سازمانی با جذبه گسترده بسیار بالا در میان توده مردم . همانطور که مجاهدن خلق روشن ساخته اند این خواسته مردم است که حکومت فعلی ایران در مورد افراط گرایی ایش مورد حسابرسی قرار گیرد. من آرزو می کنم که تصویر بهتری از ایران، به عنوان کشوری که در آن حقوق بشر و آزادی بیان و اعتراضات محترم شمرده میشود، به جهان ارئه شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.