روزنامه الرای اردن نوشت: شاید یکی از نمونه‌های نادری که منافع اکثریت عظیم مردم ایران با منافع اعراب در مورد یک هدف واحد همخوانی داشته باشد ضرورت سرنگونی رژیم آخوندی است

159

روزنامه الرای اردن نوشت: شاید یکی از نمونه‌های نادری که منافع اکثریت عظیم مردم ایران با منافع اعراب در مورد یک هدف واحد همخوانی داشته باشد ضرورت سرنگونی رژیم آخوندی است. رژیم ایران در واقع آنروی دیگر سکه داعش است که ”از دین و مذهب بعنوان یک خط مشی برای یک حکومت پلیسی استفاده می کند.

الرای در ادامه مینویسد: بیش از صدهزار نفر در روز اول ژوییه در گردهمایی سالانه مقاومت ایران در پاریس با شوری بی نظیر همراه با صد ها شخصیت سیاسی, فرهنگی و مطبوعاتی از کشورهای مختلف جهان شرکت کردند. حتی مسئولیت اقدامات امنیتی این تجمع بزرگ نیز بر عهده اعضای این سازمان بود! 

مخارج این سازمان با پشتیبانی و تلاش های خود اعضای سازمان تامین می شود و هیچ حمایتی از سوی هیچ کشور و یا طرف سیاسی ندارند. بهمین دلیل است که این سازمان در تصمیم گیری ها مستقل است و به آنچه که از طرف های مختلف دیکته می شود گردن نمی گذارد. 

صحنه های این گردهمایی مانند یک تابلوی هنری می درخشید و چشمان میهمانان را که شگفتی خود را از آنچه که می دیدند ابراز می کردند به خود جلب می کرد. این سازمان از یک میراث مبارزاتی برخوردار است و اعضای آن و در صدر آنها خانم مریم رجوی رئیس جمهور منتخب در تبعید آماده فداکردن هستند

منبع:الرای۹۶۰۴۱۷

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here