برلین-گرامیداشت قتل عام سی هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ و همبستگی با اعتصاب غذای زندانیان سیاسی

118

همبستگی اشرف نشانها بازندانیان سیاسی درحال اعتصاب 

روز شنبه چهارم شهریورماه، تظاهراتی در دروازة براندنبورگ برلین، با حضور شخصیت‌های سیاسی آلمان ، مدافعان حقوق بشر، اشرف‌نشان‌ها و نمایندگان جوامع ایرانیان در آلمان برای گرامیداشت شهیدان سرفراز قتل عام ۶۷ و در همبستگی با زندانیان سیاسی در حال اعتصاب غذا در زندان گوهردشت، برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این تظاهرات ضمن حمایت از جنبش دادخواهی، به تشکیل کمیتة تحقیق ملل متحد و محاکمة مسئولان جنایت علیه بشریت در قتل عام سی هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ فراخوان دادند.

تظاهرکنندگان هم‌چنین با اعلام یک روز اعتصاب غذا در همبستگی با زندانیان سیاسی اعتصابی گوهردشت، خواهان اقدام عاجل بین‌المللی برای نجات آنها و توقف جنایتهای دژخیمان رژیم شدند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here