رفسنجانی مرد و یکی از دو پایه رژیم آخوندی فرو ریخت

208

خانم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران گفت یکی از پایه‌های فاشیسم دینی حاکم بر ایران و عامل تعادل آن فرو ریخته و رژیم در تمامیت خود به سرنگونی نزدیکتر می‌شود.

رفسنجانی در در ۳۸سال گذشته چه در زمان خمینی و چه بعد از آن، یکی از بالاترین نقشها را در سرکوب و صدور تروریسم و تلاش برای دست‌یابی به بمب اتمی داشته و همواره نفر شماره ۲ رژیم و وزنه تعادل آن بوده و در حفظ آن نقش تعیین‌کننده داشته است. رژیم آخوندی اکنون تعادل درونی و بیرونی خود را از دست می‌دهد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here