رزمندگان سوری با دهها موشک گراد يك فرودگاه نظامی در منطقه الباديه را هدف قرار دادند

245

رزمندگان سوری با دهها موشک گراد يك فرودگاه نظامی در منطقه الباديه را هدف قرار دادند و دست كم ۶ هلی کوپتررژيم اسد را نابود کردند. 

در این تهاجم انبار مهمات فرودگاه و بشكه های انفجاری منهدم شد. 

همچنين واحدهای رزمنده با تلاش جديد شبه نظاميان وابسته به رژيم آخوندی برای اشغال مناطق ازاد شده در شهر درعا از محورها مختلف مقابله كردند و مانع پيشروی آنها شدند. در این نبرد يك تانك دشمن در شرق ارودگاه درعا منهدم شد . ..»

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here