رحمانی فضلی وزیر کشور جنایتکار آخوند حسن روحانی: اگر به خواست مردم پاسخ ندهیم، مردم منتظر نخواهند ماند.

10
رحمانی فضلی وزیر کشور

رحمانی فضلی وزیر کشور کابینه آخوند روحانی با نگرانی از قیام مردم ایران گفت:‌ خواست تغییر از جمله تغییر نسلی، تکنولوژی و سبک زندگی از علل اصلی اتفاقات اخیر بود. اگر به خواست مردم پاسخ ندهیم، مردم منتظر نخواهند ماند.

وی افزود:‌ از ۱۰سال قبل به این طرف به اندازه ۱۰۰۰(هزار) سال تغییر داریم و ما باید خودمان را با این تغییرات هماهنگ کنیم. در مقابل سیل تغییر و تحول باید تغییرات اساسی ایجاد کنیم و اگر به این تغییرات پاسخ مناسب ندهیم قطعاً مغلوب خواهیم شد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here