رانجاناکوماری -مدیر مرکز تحقیق اجتماعی و معاون شبکه زنان برای تغییر

5
رانجانا کوماری

سخنران دیگر کنفرانس بین المللی در پاریس در آستانه روز جهانی زن، رانجانا کوماری، مدیر مرکز تحقیق اجتماعی و معاون شبکه زنان برای تغییر بود وی در شروع سخنان خود گفت:

«از شما بخاطر دعوتی که از من کردید متشکرم. بخصوص به دلیل پیام خوبی که از ایران آمده است که زنان، خانم رجوی این زنان دلاور ایران، و بی واهمه و با عزمی استوار، در دسامبر، تحت فرماندهی شما جنگیدند و بسوی پیروزی پیش می‌تازند. می‌خواهم تأکید کنم که زمانی که زنان بپا می‌خیزند ملت بپا می‌خیزد. وقتی که زنان بپا می‌خیزند ملت‌هااستقلالشان را بدست می‌آورند. بنابر این وقتی که زنان ایران به پا خاسته‌اند بعد از این همه سالیان دراز و متمادی وقتی که به دسامبر ۲۰۱۷ می‌رسیم آنها را می‌بینیم که با پلیس درگیر می‌شوند. ما آنها را در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم وقتی که آن دختر شجاع که عکس‌هایش به ما رسید از میان دود گاز اشک آور عبور کرد، من فکر می‌کنم همه چیز بود از گلوله تا گاز اشک آور که به سمت او شلیک می‌شد. او از میان آنها عبور کرد و شعار آزادی و دموکراسی برای ایران سر داد، ما می‌دانستیم و فکر می‌کنم همه دنیا هم این پیام را گرفت که زنان ایران و مردان ایران اینک دیگر فی الواقع به پشت سر نگاه نخواهند کرد.

همچنین زمان پیروزی برای نیروهای آزادی و دموکراسی فرا رسیده است. من آن را در فاصله نزدیکی در آن گوشه می‌بینم. من آنرا می‌بینم زیرا این واقعاً زنان هستند که جسارت، توانمندی و صدای خود را به نمایش گذاشته‌اند، تمام توان خود را برای این جنبش گذاشته‌اند و خانم رجوی، اینک زمان آنست که فکرمیکنم نیاز به یک جهش نهائی برای رسیدن به آنجا و توانستن برای رسیدن به هدف شما است.»

رانجانا کوماری در پایان سخنان خود تاکید کرد:

«مهم‌ترین موضوع این است که این یک جنبش برای آزادی و دموکراسی است که مدافع حقوق زنان است علیه هرگونه تبعییض و استثمار زنان تحت هر نام و مذهبی که باشد. بنابر این این نیروهای زن ستیز و بنیادگرا بوسیله زنان و رهبری آنان شکست خواهند خورد. زیرا این بسیار مهم است. برای این که این ۸ مارس است که دارد می‌آید، بنابراین قدرتان افزون باد، عزم و اراده‌تان بسی استوارتر باد، زیرا در سالگرد ۸ مارس روز جهانی زن، زنان ایرانی از داخل ایران این پیام را به زنان جهان می‌دهند که وقتی شما جسارت دارید، وقتی شما عزم جزم دارید و نه تنها بر علیه تبعیض علیه زنان می‌جنگید بلکه برای دستیابی به دموکراسی برای مردم خود و رسیدن به آزادی آنان می‌جنگید و برای دستیابی به حقوق بشر در کشور خود مبارزه می‌کنید این پیام مرزهای کشور خودتان را در می‌نوردد و مطمئنم که ما در کنارتان ایستاده‌ایم تا شما همگی در این مبارزه برای این هدف پیروز شوید.»

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here