رئیس شرکت بیمه لویدز لندن نسبت به‌توانایی بیمه کردن توسط این شرکت در مقابله با تحریم‌های امریکا ابراز تردید کرد

11
رئیس شرکت بیمه لویدز لندن به_رویت

رئیس شرکت بیمه لویدز لندن به‌رویتر گفت، ازسرگیری تحریم‌ها علیه (رژیم ایران) بدین معنی است که شرکت‌های بیمه، «احتمالاً» قادر نخواهند بود تجارت‌های مربوط به‌ایران را از طریق پلاتفرم لویدز انجام بدهند.

رویتر در گزارش خود می‌نویسد: «تحریم‌های جدید آمریکا، احتمالاً جلوی استفاده از آی.تی. پلاتفرم لویدز لندن را برای هرگونه شرکت بیمة ایران خواهد گرفت؛ این به‌مشکلات شرکت‌های بیمة اروپایی که در ایران فعالیت می‌کنند افزوده می‌شود…

بعد از رفع تحریم‌های ثانویة آمریکا در ژانویه ۲۰۱۶…، لویدز لندن و دیگر شرکت‌های بیمة اروپایی برای (رژیم) ایران، پوشش اعتباری دریایی، انرژی و تجاری فراهم می‌کردند…».

سخنگوی لویدز گفت که این شرکت به‌سندیکاها توصیه کرده است که «قبل از ورود به‌فعالیت‌های مرتبط با (رژیم) ایران، دریافت مشورت حقوقی را مد نظر قرار بدهند تا بتوانند خطر تحریم‌ها را ارزیابی و کاهش بدهند».

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here