سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

رئیس شرکت بیمه لویدز لندن نسبت به‌توانایی بیمه کردن توسط این شرکت در مقابله با تحریم‌های امریکا ابراز تردید کرد

0 37

رئیس شرکت بیمه لویدز لندن به‌رویتر گفت، ازسرگیری تحریم‌ها علیه (رژیم ایران) بدین معنی است که شرکت‌های بیمه، «احتمالاً» قادر نخواهند بود تجارت‌های مربوط به‌ایران را از طریق پلاتفرم لویدز انجام بدهند.

رویتر در گزارش خود می‌نویسد: «تحریم‌های جدید آمریکا، احتمالاً جلوی استفاده از آی.تی. پلاتفرم لویدز لندن را برای هرگونه شرکت بیمه ایران خواهد گرفت؛ این به‌مشکلات شرکت‌های بیمه اروپایی که در ایران فعالیت می‌کنند افزوده می‌شود…

بعد از رفع تحریم‌های ثانویه آمریکا در ژانویه ۲۰۱۶…، لویدز لندن و دیگر شرکت‌های بیمه اروپایی برای (رژیم) ایران، پوشش اعتباری دریایی، انرژی و تجاری فراهم می‌کردند…».

سخنگوی لویدز گفت که این شرکت به‌سندیکاها توصیه کرده است که «قبل از ورود به‌فعالیت‌های مرتبط با (رژیم) ایران، دریافت مشورت حقوقی را مد نظر قرار بدهند تا بتوانند خطر تحریم‌ها را ارزیابی و کاهش بدهند».

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.