رئیس‌جمهور امریکا پس‌از دیدار با پوتین گفت رژیم ایران درحال فروپاشی است در تمامی شهرهای ایران تظاهرات صورت می‌گیرد

10
امریکا و روسیه

رئیس جمهور آمریکا پس از دیدار با رئیس جمهور روسیه در هلسینکی، در مصاحبه یی با فاکس نیوز گفت: روسیه و دیگر کشورهایی که از توافق اتمی جانبداری می‌کنند به خاطر منافع اقتصادی شان از معامله با رژیم ایران است ، اما توافق اتمی با رژیم ایران برای آمریکا توافق خوبی نیست و در نهایت برای جهان نیز توافق مناسبی نیست. اگر شما به ایران نگاه کنید می‌بینید چه اتفاقی دارد رخ می‌دهد. رژیم ایران در حال فروپاشی است. در تمامی شهرهای ایران تظاهرات صورت می‌گیرد. میزان تورم به‌سرعت سقف‌های جدیدی می‌شکند. 

وی افزود: ما نمیخواهیم به کسی جز حکومت ایران آسیب برسانیم ولی ما میخواهیم به مردم [ایران] بگوئیم که ما صددر صد با آنها هستیم. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here