رؤیاها و ضد رؤیاها – نویسنده حسن نایب آقا

274

اتوبیوگرافی حسن نایب آقا بهار ۱۳۸۸

معمولترین اشتباه مردم این است که ”نثار کردن ” را با ” ترک ” چیزها , محروم شدن و قربانی گشتن یکی می دانند. کسانی که هنوز منشهای آنان به اندازه‌ی کافی رشد نیافته و از مرحله گرفتن , سود بردن و اندوختن فراتر نرفته اند , از کلمه‌ی نثار کردن در کی همانند مفهوم فوق دارند …

برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید – 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here