رأی من سرنگونی است، کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم

405
2017431611255629482

رأی من سرنگونی است، کارزار هزار اشرف برای آزادی و حق حاکمیت مردم

نه بزرگ ملت ایران به شعبده انتخابات در رژیم ولایت‌فقیه

تحریم انتخابات قلابی در حاکمیت نامشروع آخوندی

سرکوب‌شدگان، بیکاران، محرومان، بپاخیزید!

۱-افعی کبوتر نمی‌زاید. اصلاح و اعتدال در رژیم ولایت‌فقیه یک سراب ارتجاعی و استعماری است

۲-آزادی و انتخابات آزاد بر اساس حق حاکمیت مردم (و نه ولایت‌فقیه) پادزهر ولایت‌فقیه است و هرگز به آن تن نمی‌دهد

۳-رژیم آخوندها زبانی جز زبان قهر و قدرت و قاطعیت نمی‌فهمد

۴-رمز رستگاری ملی: مرگ بر اصل ولایت‌فقیه، زنده باد ارتش‌آزادی

۵-کارزار سراسری تحریم انتخابات قلابی با اعتراض و انواع پراتیک‌های ملی و میهنی

۶-آزادی زندانیان سیاسی، توقف شکنجه و اعدام در زندانهای ولایت‌فقیه اُمّ الفساد فقر و گرانی و بیکاری و سرکوب

۷-گسترش جنبش دادخواهی قتل‌عام سال ۱۳۶۷ و اعدامها در رژیم آخوندی از سال ۱۳۶۰ تاکنون

۸-اعتراض و تظاهرات علیه نابرابری و تبعیض و سرکوب زنان

۹-اعتراض به تبعیض و سرکوب دینی و قومی

۱۰-اعتراض به چپاولگران عمامه‌دار و کلان دزدان حاکم در همدردی با غارت شدگان و ستمدیدگان

۱۱-اعتراض، تظاهرات و اعتصابات کارگران، معلمان، دانشجویان، پرستاران، کارمندان، اصناف و بازنشستگان

۱۲-اعتراض به فجایع و سیاستهای ویرانگر زیست محیطی پاسداران و حکومت آخوندی

۱۳-آمادگی برای دفع شر مزدوران بسیج و لباس شخصی

در مقابل تجرّی و تعرضهای دشمن به هموطنان بویژه زنان، با استفاده از تمام وسایل و امکانات بدفاع برخیزید و عوامل رژیم را گوشمالی بدهید. ما حق داریم در هر زمان و هر مکان بی محابا از حق مشروع و قانونی دفاع از خود با همه وسائل لازم استفاده کنیم.

۱۴-تشکیل تیم ها، دسته‌ها و یکانهای ارتش‌آزادی‌بخش‌ملی در راستای هزار اشرف و کانونهای شورشی

فروردین ۱۳۹۶

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here