دیلی استار: رودی جولیانی: رژیم ایران خطری بزرگ برای سراسر جهان

140

دیلی استار انگلستان نوشت: شهردار رودی جولیانی، رژیم ایران را خطری بزرگ برای سراسر جهان و بدترین دشمن آمریکا می‌داند و می‌گوید این رژیم در مقایسه با کره شمالی تهدید بزرگتری به حساب می‌آید.

وی استدالال می‌کند که آخوندهای حاکم بر ایران به‌دنبال توسعه امپراتوری خود هستند؛ اما کره شمالی محدود به یک قلمرو است.

دیلی استار می‌افزاید: جولیانی که در گردهمایی بزرگترین و فعالترین نیروی اپوزیسیون رژیم ایران شرکت کرده است، بر این نکته تأکید می‌کند که تغییر رزیم در ایران نیازمند اقدامی از داخل این کشور است. این مردم هستند که قیام می‌کنند و هیچ قدرتی نمی‌تواند با آنها برابری کند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here