دوره تشکیل هر ستاره ۴میلیارد سال طول می‌کشد

11

نشریه فیز، نتایج یک پژوهش را درباره نخستین نقشه مقیاس بزرگ کهکشان راه شیری منتشر کرد که نشان میدهد دوره تشکیل هر ستاره حدود ۴ میلیارد سال طول میکشد و روند تشکیل ستارهها ساختار پیچیدهای را در قلب کهکشان ما ایجاد کرده است.

هدف نهایی این تحقیق، تهیه یک نقشه از تاریخ تشکیل ستارههای کهکشان راه شیری است. در این نقشه سرعت شکل گیری ستارهها بر اساس قدمت و میزان فلز آنها مشخص خواهد شد. دستیابی به این نقشه یک عنصر مهم در تشریح داستان کامل شکل گیری کهکشان راه شیری خواهد بود.

به گزارش نشریه فیز، در حال حاضر، یک تیم بینالمللی به مدیریت ستارهشناسان در “رصدخانه جنوبی اروپا”، در تحقیقات خود نوع رنگ، میزان روشنایی و اطلاعات مربوط به ترکیبات شیمیایی ستارههای کهکشان راه شیری را مورد بررسی قرار دادهاند تا بتوانند نقشهٔ شکلگیری ستارهها را تهیه کنند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here