دوازدهمین روز متوالی اعتصاب کسبه و بازاریان بانه دراعتراض به قطع منبع درآمد جمع کثیری از مردم این منطقه توسط سپاه پاسداران جنایت

13
دوازدهمین روز متوالی اعتصاب کسبه و بازاریان بانه

بازاریان و کسبه بانه روز پنجشنبه ۶ اردیبهشت برای دوازدهمین روز متوالی به اعتصاب خود ادامه دادند. آنها در اعتراض به بسته شدن معابر مرزی و قطع شدن تنها منبع درآمد جمع کثیری از مردم این منطقه، اعتصاب کردند.

همزمان با ادامه اعتصاب کسبه و بازاریان بانه، مردم مقاوم و محروم در مقابل فرمانداری رژیم در بانه، یک تجمع اعتراضی برگزار کردند. در این تجمع مردم در اعتراض به وضعیت معیشتی خود سفره‌های خالی در خیابان پهن کردند. تعدادی از کودکان شهر بانه با در دست داشتن پلاکاردهایی در این تجمع به والدین خود پیوستند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here