دوازدهمین روز اعتصاب کارگران دلیر گروه ملی فولاد اهواز

5
دوازدهمین روز اعتصاب کارگران دلیر گروه ملی فولاد اهوزا

کارگران گروه ملی فولاد اهواز ؛ صبح یکشنبه در دوازدهمین روز اعتصاب، مقابل استانداری رژیم در اهوازتجمع اعتراضی برگزار کردند و علیه سیاست‌های غارتگرانه و ضدمردمی رژیم شعار سردادند. 

بدنبال استمرار اعتراضات کارگران بجان آمده گروه ملی فولاد اهواز، رئیس دادگستری رژیم در خوزستان وحشت زده به صحنه آمد و گفت: ادامه روند اعتراضی کارگران فولاد اهواز به صلاح نیست و ممکن است این تجمعات مورد سوءاستفاده قرار بگیرد

رئیس کل دادگستری رژیم در خوزستان کارگران را تهدید کرد و افزود: با تجمعات و دادن شعار، مشکلات گروه ملی فولاد اهواز حل نمی‌شود و سبب بروز مشکلات بیشتری برای کارگران خواهد شد 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here