دستگیریهای جوانان و مجروحان در اهواز

14
ادامه تظاهرات اهواز

قیام ایران – شماره ۱۳۲

جمعه شب ۱۷ فروردین تظاهرات هموطنان عرب در اهواز و برخی دیگر از شهرهای خوزستان در اعتراض به سرکوب و سیاست تفرقه افکنی و تبعیض آمیز رژیم آخوندی، برای دهمین روز ادامه یافت.

نیروهای سرکوبگر که برای جلوگیری از ادامه و گسترش اعتراضات به طور فشرده در نقاط مختلف شهر مستقر شده بود، در یورش به تظاهرات و همچنین در نیمه شب با حمله به خانه های مردم شمار زیادی از جوانان و نوجوانان و کودکان ۱۱ تا ۱۵ساله را دستگیر کردند. تعدادی از خانواده هایی که در جستجوی فرزندانشان به ارگانهای سرکوب مراجعه کرده اند، دستگیر شده اند.

پنجشنبه شب ۱۶فروردین نیز جوانان شهر از جمله در کوی علوی، کوی زویه و مناطق عین دو و کیان دست به تظاهرات شبانه زدند. حمله مزدوران به مردم به درگیری کشیده شد و شماری از مردم مجروح شدند. نیروهای سرکوبگر تعدادی از مجروحان را بازداشت کردند.

رژیم برای جلوگیری از گسترش اعتراضات و انتشار خبر آن خطوط اینترنت را در منظقه تظاهرات قطع کرده بود.

مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی را به محکوم کردن سیاست ستم و سرکوب فاشیسم دینی حاکم بر ایران فرا می خواند و خواستار اقدامی فوری و مؤثر برای آزادی صدها زندانی است که در جریان اعتراضات اهواز و دیگر شهرهای استان خوزستان دستگیر شده اند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۸ فروردین ۱۳۹۷ (۷ آوریل ۲۰۱۸)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here