سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

دستورات جدید شورای عالی امنیت رژیم، برای جاسوسی‌و تروریستی‌علیه مقاومت ایران

0 55

کمیسیون امنیت شورای ملی مقاومت ایران

 

دستورات جدید شورای عالی امنیت رژیم، برای جاسوسی و زمینه سازی های تروریستی علیه مقاومت ایران

دستورات جدید شورای عالی امنیت به وزارت اطلاعات، نیروی قدس و وزارتخارجه

برای جاسوسی و زمینه سازی های تروریستی علیه مقاومت ایران

آخوند روحانی رئیس جمهور ارتجاع در مصاحبه تلویزیونی ۱۵ مرداد به عربده‌ کشی و عقده‌گشایی علیه مجاهدین پرداخت و درباره قیامها و تظاهرات ۹ مرداد تا آن روز گفت: «اعتراض مردم اشکال نداره…منتهی نه اینکه یک عده ای پاسخ بدهند به یک گروهک».

متعاقباً شورای عالی امنیت رژیم در دستورالعملی به وزارتخارجه، وزارت اطلاعات، نیروی تروریستی قدس، اطلاعات سپاه پاسداران و دیگر دستگاههای صدور ارتجاع و تروریسم، آنها را موظف کرد اقدامات بیشتری را برای جاسوسی علیه مجاهدین و مقاومت ایران و برای زمینه سازی اقدامات تروریستی، در دستور کار خود قرار دهند.

۱-ایستگاههای وزارت اطلاعات درکشورهای مختلف اروپائی موظف شدند به جمع‌آوری هر چه بیشتر اطلاعات از ترددات و تحرکات بپردازند و منابع بیشتری را به خدمت بگیرند.

۲-وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس بایستی امکانات و پتانسیلهای انسانی، سیاسی و تکنیکی برای اقدامات تروریستی را در کشورهای اروپائی، بخصوص آلبانی با بکارگیری مزدوران غیر ایرانی، مورد بررسی قرار دهند بنحویکه این اقدامات را بتوان ناشی از ”اختلافات درونی مجاهدین“ و یا ”حوادث طبیعی“ جلوه داد و مسئولیتی متوجه رژیم نشود.

۳-برای توجیه طرحها و فضیحتهای لورفته تروریستی در آلبانی و فرانسه ( فروردین و تیر ۱۳۹۷) باید بر ابعاد جنگ روانی و کارزار شیطان سازی همراه با پمپاژ اطلاعات دروغین و تولید مستندهای مجعول افزود. در این زمینه وزارت اطلاعات و ماموران و مزدورانش در خارج کشور با رایزنان فرهنگی رژیم درکشورهای اروپائی، معاونت برون مرزی رادیو تلویزیون حکومتی، سازمان تبلیغات اسلامی و دستگاههای ذیربط دیگر همکاری داشته باشند. اولویت با بکار گرفتن حقوق‌بگیران و مزدوران رژیم به ویژه عوامل غیر ایرانی است که می‌توانند در پوش خبرنگاری مأموریت خود را انجام دهند.

۴-وزارتخارجه، وزارت اطلاعات و نیروی قدس موظف شدند از طریق ”دولتها و طرفها“ی دوست در منطقه، اروپا و بالکان و با استفاده از روابط اقتصادی و سیاسی، روی دولتهای اروپائی بویژه آلبانی فشار وارد کنند تا فعالیتهای مقاومت ایران محدود شود.

۵-مزدوران و ماموران رژیم با پوش خانواده مجاهدین به آلبانی اعزام و بکار گرفته شوند. وزارت اطلاعات و نیروی قدس موظفند با الگوبرداری از اقداماتشان در اشرف و لیبرتی مأموران خود را به صورت گروهی تحت عنوان خانواده مجاهدین با کمک برخی از سازمانهای به اصطلاح غیر دولتی به این کشور بفرستند.

شورای ملی مقاومت

کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

۲۵ مرداد ۱۳۹۷(۱۶ اوت ۲۰۱

در این رابطه بیشتر بخوانید:

سوء استفاده اطلاعات آخوندها و نیروی تروریستی قدس از کانال ۴ انگلیس علیه پناهندگان ایرانی در آلبانی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.