درگیری غرفه‌داران بازارچه گلشهر کرج با مأموران ضدشورش+ فیلم

23
درگیری مردم و دکه داران با مآموران رژیم در کرج

درگیری غرفه داران بازارچه گلشهر کرج با مأموران ضدشورشاینجا را کلیک کنید 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here