سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

درگیریهای گسترده و شعار مرگ بر دیکتاتور در جریان مسابقات فوتبال در تهران

0 21

قیام ایران-شماره ۲۰۴

روز جمعه ۱۹مرداد (۱۰ اوت) هزاران تن از تماشاگران مسابقه فوتبال بین تیمهای تهران و تبریز در ورزشگاه آزادی با شعار مرگ بر دیکتاتور خشم و نفرت خود را از نظام سرکوبگر آخوندی فریاد کردند.

این در حالی بود که کارگزاران رژیم به منظور جلوگیری از اعتراضات جوانان، شمار زیادی از عوامل اطلاعاتی و گارد ضد شورش و آدمکشان لباس شخصی در بین جمعیت را مستقر کرده بودند و در اقدامی بیسابقه خودروهای گارد ضد شورش را نیز به داخل استادیوم آورده بودند. اما جوانان دلیر به رغم همه این ترفندها، موانع ایجاد شده در سکوهای تماشاگران را در هم شکستند و شعار مرگ بر دیکتاتور، نیروی انتظامی خجالت خجالت را در فضای ورزشگاه طنین انداز کردند و با یورش وحشیانه عوامل نیروهای سرکوبگر به مقابله پرداختند و شماری از آنها را گوشمالی دادند.

هموطنان آذری و هواداران تیم تراکتورسازی تبریز در جریان این مسابقه همچنین شعار می دادند: همه ایران وطنم هست زنده باد آذربایجان؛ در بیرون ورزشگاه نیز جوانانی که اجازه ورود به ورزشگاه را نیافته بودند با ماموران درگیر شدند.

این اعتراضات در پایان مسابقه نیز ادامه یافت و به میدان آزادی کشیده شد. آدمکشان گارد ضد شورش و لباس شخصی ها با موتور به میان جمعیت رفته و آنها را مضروب و مصدوم میکردند. جوانان به پا خاسته با شجاعت با با آنها مقابله می کنند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۹ مرداد ۱۳۹۷ (۱۰ اوت ۲۰۱۸)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.