درگذشت ژان پل سارتر ۱۹۸۰ میلادی

15

ژان پل سارتر نویسنده و فیلسوف معروف فرانسوی در سن ۷۵ سالگی درگذشت. سارتر یکی از بنیانگذاران مکتب اگزیستانسیالیسم است. اگزیستانسیالیسم به معنی اصالت وجود، مکتبی فلسفی است این مکتب معتقد است که انسان موجودی است ”خود آفرین” و بدون بستگی به جایی میتواند خود و محیط خویشتن را بسازد.. ژان پل سارتر بدلیل مواضعش علیه فاشیسم هیتلری در جنگ جهانی دوم و سپس دفاع از مردم ویتنام در جنگ با آمریکا و دفاع از آزادی در سطح جهان، از احترام خاصی در میان مردم فرانسه و روشنفکران جهان برخوردار بود.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here