درگذشت صارم الدین صادق وزیری، حقوقدان و شخصیت برجسته کرد ايراني در تبعید و پیام تسلیت مریم رجوی به خانواده محترم صادق وزیری و مردم کردستان ایران 

14

صارم الدین صادق وزیری حقوقدان و شخصیت برجسته کرد ايراني روز چهارشنبه ۲۲فروردین ۱۳۹۷در بيمارستاني در سوئيس چشم از جهان فرو بست.

آقاي صادق وزيري از مؤسيسن جمعيت حقوقدانان ايران و طی سالیان رئيس جمعيت كردهاي مقيم مركز در تهران بود و احترام و جایگاه ویژه یی نزد همه کردها و هموطنان مان داشت.

صارم الدین صادق وزیری همواره از دمكراسي براي ايران و حقوق مردم كردستان ايران درمقابل ظلم وستم رژيم‌هاي شاه وشيخ دفاع ميكرد‌‌. او بعدازكودتاي ۲۸مرداد سال ۱۳۳۲ دستگير و زنداني شد و با شهيد ملي دكتر حسين فاطمي هم بند بود.

در دوران حاکمیت پلید آخوندی و در شروع تهاجمات رژیم به کردستان، به همراه هیات صلح تحت هدایت پدر طالقانی به کردستان رفت و ابتکار تشکیل شورای شهر سنندج را پیشنهاد کرد‌‌.

اين شخصيت محبوب كرد همواره مدافع پيوند مبارزات مردم كردستان عليه رژيم ستمگر آخوندي با مقاومت سراسري بود و تا پایان حیات از آرمان آزادي مردم ايران و رفع ستم مضاعف از هموطنان كردمان دفاع ميكرد.

وي در مهرماه ۱۳۹۵ با امضای بیانیه حمایت از جنبش دادخواهی اعلام کرد: «به جنبش دادخواهی شهیدان قتل عام ۱۳۶۷ ‌می‌پیوندم»

خانم مریم رجوی رئيس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران‌‌، با تأسف بسيار از درگذشت دریغ انگیز این شخصیت برجسته، گفت: با صمیمانه ترین تسلیت‌ها به خانواده محترم و بستگان آقای صادق وزیری و به مردم کردستان ایران‌‌، به‌روح پرفتوحش درود می‌فرستم. بدون تردید یاد و خاطره این رادمرد محبوب کرد در قلوب مردم ایران و رزمندگان آزادی و رهایی و به ويژه در خاطره مردم کردستان ایران و پيشمرگان دلاور آن زنده و پايدار ميماند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here