درگذشت صادق هدایت ۱۳۲۹ خورشیدی

22

صادق هدایت یکی از پیشگامان رمان نویسی در داستانهایش سیاهی ناشی از حکومتهای فاسد و ظالم و برخی وجوه زندگی پایین ترین اقشار جامعه را تصویر کردکه از آن جمله اند :حاجی آقا”، ”علویه خانم”، ”طلب آمرزش”، ”میهن پرست”و… علاوه بر اینها هدایت دهها مقاله و کار تحقیقی از خود برجای گذاشت.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here