درگذشت دیوید وون وکیل برجسته انگلستان و دوست بزرگ مقاومت ایران

9
درگذشت دیوید وون وکیل برجسته انگلستان

دیوید وون وکیل برجسته انگلستان و وکیل مجاهدین خلق ایران در نبرد پیروزمند حقوقی برای حذف برچسب ارتجاعی- استعماری اتحادیه اروپا با بیش از پنجاه سال تلاش در دفاع از عدالت، در سن ۷۹ سالگی درگذشت.

دیوید وون در شمار برجسته ترین حقوقدانان ووکلای انگلستان با رتبه مشاورت ملکه بود او در بیش از ۱۰۰ پرونده در مقابل دادگاه عدالت اروپا به دفاع پرداخت و یک وکیل مجرب شناخته شده در دادگاه لوکزامبورگ بود.دیوید وون عمدتا پرونده هایی را بعهده می گرفت که اتحادیه اروپا و قوانین کشوری را به چالش میکشید. او در عین حال در ارتباط با بسیاری از پرونده های اتحادیه اروپا در برابر مجلس اعیان انگلستان، دادگاه استیناف و دادگاه عالی این کشور ظاهر شد.

دیوید وون بعنوان پدرقانون اروپایی در انگستان شناخته میشود و پرونده های حقوقی او بعنوان کتاب درسی در قوانین اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار میگیرد.

او متون جامع در قوانین اتحادیه اروپا را تحریر کرد و نیروی محرک و راهنما در مهمترین نهادهای اروپایی بود

پرونده هایی که او در دادگاه عدالت اروپا از آنها دفاع کرد، به ندرت یک دادگاه عادی و تکراری بود و عموما با پیروزی به پایان میرسید. در سال ۲۰۱۴ جایزه دستاورد عصر در زمینه حقوقی به دیویدوون اهدا شد.

دیوید وون در دفاع از مجاهدین خلق ایران در اولین پرونده لیست ارتجاعی – استعماری در اتحادیه اروپا بهمراه دیگر اعضا تیم وکلای مجاهدین ظاهر شد و باقدرت ، متانت و استحکام از حقانیت و مشروعیت نبرد مجاهدین برای ازادی دفاع کرد و همراه با تیم وکلای مجاهدین و با کمک لرد اسلین فقید، این کارزار تاریخی را در بالاترین مرجع حقوقی اروپا براساس عدالت و آیین دادرسی به پیروزی رساند. 

رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی با درود به دیوید وون وکیل مدافع برجسته مجاهدین، فقدان او را به خانواده و همکارانش تسلیت گفت.

دیوید وون رئیس تیم وکلای سازمان مجاهدین خلق ایران، در شکایت مجاهدین علیه شورای وزیران اتحادیه اروپا بخاطر برچسب ارتجاعی – استعماری علیه سازمان مجاهدین خلق ایران بود. وی ابتدا در دادگاه بدوی دیوان عدالت اروپا و سپس در مرحله فرجام در مقابل دیوان عدالت اروپا از سازمان مجاهدین خلق ایران دفاع کرد. 

در شرایطی که به علت غلبه کامل سیاست مماشات بارژیم در کشورهای اروپایی، خیلی ها تحت فشار سیاست های سازشکارانه دولت های غربی جرأت بدست گرفتن چنین پرونده هایی را نداشتند، دیوید وون بهمراه ژان پیر اسپیتزر وکیل دیگر مجاهدین در لوایح متعدد و همچنین در چندین جلسه دادگاه به دفاع از مبارزه مشروع سازمان مجاهدین خلق ایران پرداخت. دفاعیات وون فراتر از وجوه حقوقی آن دفاع از حق مشروع مردم ایران برای مقاومت علیه رژیم آخوندی بود.

شکایت مجاهدین که به یکی از پرونده های تاریخی دیوان عدالت اروپا تبدیل شد چند بار در مقابل دادگاه بدوی دیوان عدالت و نهایتا در مقابل دیوان عدالت بررسی، و حقانیت مبارزه مجاهدین مورد تایید قرار گرفت. 

برای اولین بار در دسامبر ۲۰۰۶ این دادگاه دستور لغو تصمیم شورای وزیران مبنی بر لیست گذاری مجاهدین را صادر کرد. اما شورای وزیران با سوء استفاده از مکانیزمهای اداری مجددا اقدام به نامگذاری غیرقانونی مجاهدین کردند. مجددا در اکتبر ۲۰۰۸ دادگاه حکم به لغو تصمیم شورای وزیران داد ولی بازهم بدلیل مکانیزمهای اداری منجر به حذف نام مجاهدین نشد. نهایتا در یک اقدام بیسابقه در ۴ دسامبر یعنی تنها ۲۴ ساعت بعد از برگزاری جلسه استماع، دادگاه بنفع مجاهدین رای داد و مانع از آن شد که شورای وزیران اتحادیه اروپا بتواند از مکانیزمهای این اتحادیه بیش از آن سوء استفاده کند. در مرحله فرجام نیز دیوان عدالت اروپا بنفع مجاهدین رای داد

در تمام این پروسه ها دیوید وون با صبر و متانت بینظیر و در عین حال تبحر و مهارت خارق العاده و اشراف به قوانین اتحادیه اروپا و مهمتر از همه ایقان به حقانیت سازمان مجاهدین دفاعیات خود را آماده و در مقابل دادگاه ارائه کرد و نهایتا به پیروزی عدالت ومقاومت در بـرابر زد وبند و مماشات با فاشیسم دینی منجر شد

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here