درگذشت آقای طاهر احمدزاده در مشهد

140

با کمال تأسف آقای طاهر احمدزاده پدر فدائیان شهید مسعود و مجید احمدزاده در سن ۹۶ سالگی در مشهد به رحمت ایزدی پیوست.

وی اولین استاندار خراسان پس از انقلاب ضد سلطنتی و سالها در زندانهای شاه و خمینی و مورد انواع شکنجه و آزار بود و سرانجام در حصر خانگی رژیم پلید ولایت فقیه جان باخت.

فرزند دیگر وی، مجتبی احمدزاده نیز توسط دژخیمان خمینی در آبان سال ۶۰ در زندان اوین اعدام شد.

شهدای-احمدزاده

مقاومت ایران با تسلیت به همه یاران و آشنایان و دوستان و همبندان طاهر احمدزاده از زمان جبهه ملی و نهضت ملی شدن نفت به رهبری دکتر مصدق تا انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران همدردی خود را با خانواده بزرگ احمدزاده و هموطنان در مشهد ابراز میکند.

روانشاد طاهراحمدزاده سالها با مجاهدین در زندانهای قصر و اوین بسر برد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here