دجال‌بازی‌های آخوند حسن روحانی برای سرپوش گذاشتن بر عملکردهای سرکوبگرانه خود و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی

18
روحانی-min

آخوند روحانی درهمین سخنرانی و درشرایطی که کارزار جهانی مقاومت ایران و حامیان قیام و پایداری و تلاشهای قیام آفرینان سانسور شبکه‌های اجتماعی را به شکست کشانده و رژیم روز شنبه مجبور به رفع فیلترینگ شبکه اجتماعی تلگرام شده است،

با شیادی مسخره یی تلاش کرد، بر عملکرد امنیتی و سرکوبگرانه خود سرپوش بگذارد وخودش را مخالف آن قلمداد کند. وی با دجالبازی گفت:

«…اگر میخواهید فضای مجازی برای جامعه ما مفید باشه فرهنگ استفاده از فضای مجازی رو یاد بدهید به نسل جوان ما؛ با فیلتر درست نمیشه…

یکروزی گفتیم آقا ماهواره ممنوع خیلی خب حالا ماهواره ممنوع شد واقعا؟ یعنی مردم ماهواره نمی بینند؟ درست شد؟ با گفتن ما که درست نمیشه الان آمار چی میگه چند درصد مردم از ماهواره استفاده میکنند؟ یکروز گفتیم فضای مجازی بد ما گفتیم بد درست شد؟…»

آخوندروحانی که خودش در مقابله با قیام سراسری و تحت امر خامنه‌ای به سرکوب و سانسور و اهانت به قیام کنندگان مشغول بود، تلاش کرد فضیحت آخوند پلید صدیقی را که قاتل سفاک مبارزین و مجاهدین درسیستان و بلوچستان در دهه ۶۰، را که در واکنش به قیام مردم، آنها را با وقاحت آخوندی اشغال خوانده بود، به نحوی ماستمالی و رفع و رجوع کند:

«… خب تو خیابان یک عده می آینده اعتراض میکنند حالا حقه ناحقه دقیقه غیر دقیقه من خواهش میکنم به همه مردم ما احترام بگذاریم حالا اگر یک فردی هم شما میگید این فرد از جایی تحریک شده دستور داشته جاسوس بوده بگذارید تا در یک دادگاه صالح ثابت بشه همینجوری که نمیشه حرف زد که, هر که می آد تو خیابون حرف میزنه یا خس و خاشاکه یا گاوه یا گوساله یا آشغاله چه جور حرف زدنی است؟…»

آخوند صدیقی امام جمعه خامنه ای در تهران در نمایش جمعه هفته گذشته گفته بود:

«… هر جا خطری بوده خود مردم سینه سپر کردند و اجتماعشون دریایی خلق کرد و همه آشغالها را شست و برد و انقلاب را قدم به قدم تصفیه میکنند…»

شیخ شیاد درحالیکه همپالکیها و اطلاعاتی های باند خودش به او نسبت به قیامهای توفنده تر مردم با شعارهای مرگ برخامنه ای ومرگ بر روحانی و تمامیت رژیم دزد و فاسد حاکم هشدار میدهند، بالودگی وسخافت و درچارچوب طرح و برنامه امنیتی نظام مدعی خاتمه یافتن قیام و انقلاب مردم ایران شد و با تکرار حرفهای خامنه ای گفت:

«… مردمی آمدند توی خیابان حرف دارند حالا بعضی هاشون حرفشون بحقه اعتراض به حق دارند یک عده ای هم آمدند سوء استفاده کردند همه جای دنیا هم هست

همه رو به یک چوب نرانیم دقیق حرف بزنیم مخصوصا در تریبونهای مقدس دقیق تر حرف بزنیم , ملت ما ملت بزرگی هست حالا چی بود؟ یک اعتراض بود این اعتراض تمام شد حالا بعضی ها سوء استفاده کردند نیروهای امنیتی ما بخوبی اداره کردند تمام شد ماجرا، کار شما شروع شده چی بود این اعتراض خیابانی ؟ از کجا نشأت گرفت؟…»

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here