سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

خودفروختگان به وزارت بدنام را عاقبتی جز ننگ و روسیاهی نیست

0 12

اینجانب علی تولمی مقدم، در رابطه با ترهاتی که یک سایت معلوم‌الحال وزارتی با چاپ عکس من و سوءاستفاده از پروسه من می‌خواهد در شرایطی که خلق قهرمان ایران علیه تمامیت این حاکمیت ننگین به پا خواسته‌اند و شعار سرنگونی میدهند به این حاکمیت جبار مددرسانی کند، اعلام می کنم که نه تنها تلاشهای مذبوحانه رژیم برای سرکوب این خلق بپاخواسته به جایی نخواهد، رسید بلکه تلاشهای مذبوحانه این خودفروختگان هم که اراجیف صد بار تکرار شده وزارت اطلاعات بدنام را نشخوار می کنند، سرانجامی جز ننگ و نفرت در پی نخواهد داشت.

این خودفروشان هم همراه این حاکمیت سراسر جهل و جنایت، جز سرنگونی و روسیاهی سرنوشت دیگری نخواهند داشت.

بی تردید شب تیره و تار این وطن با همت مردم قهرمان ما به پایان خواهد رسید و آفتاب آزادی در آیندهای نه چندان دور از پشت ابرهای سیاهیهای آخوندی خواهد دمید. پیروزی محتوم خلق قهرمان در چشم انداز است. آنچنان که شکست و سرنگونی قطعی این رژیم جهل و تاریکی هم در پیش روست. تأکید می کنم که به عنوان یک ایرانی شریف و آزادیخواه در هر شرایط و در هر زمان و مکانی از حامیان این خلق و مقاومت سرفراز آن خواهم بود و هر کس و هر نیرویی که برای آزادی و رهایی این خلق حتی به اندازه ارزنی گام بردارد را پشتیبانی میکنم و در این رابطه از تلاشهای سازمان مجاهدین خلق ایران برای سرنگونی رژیم حمایت کامل میکنم. گذشته و حال و آینده من هیچ ربطی به خائنین و وطن فروشانی از قبیل مزدور سیامک نادری ندارد.

مرگ بر تمامیت رژیم ضد ملی و مردمی آخوند ها

زنده باد آزادی و رهایی خلق قهرمان ایران

علی تولمی مقدم

۱۲/۱۰/۹۶

امضاء

 لینک ها 

رونمایی یک بریده مزدور نورسیده در سایتهای تابعه اطلاعات آخوندی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.