خبرگزاری فرانسه: نیکی هیلی گفت: امریکا در سال ۲۰۱۸ ساکت نخواهد بود

55
خبرگزاری فرانسه نیکی هیلی - قیام

انگلستان جلسه شورای امنیت درباره ایران را کاملا مشروع دانست

خبرگزاری فرانسه درباره برگزاری اجلاس رسمی شورای امنیت درمورد قیام مردم ایران و سرکوب مردم توسط رژیم آخوندی گزارش گرد:

سفیر آمریکا در سازمان ملل نیکی هیلی، درخواست خود در روز سه شنبه برای جلسة اضطراری شورای امنیت را توضیح داد و تاکید کرد که ”در سال ۲۰۱۸، ما ساکت نخواهیم بود.“ 

به گفتة نیکی هیلی، ”رژیم ایران حقوق مردم خود را پایمال میکند.“ او مخارج تسلیحاتی رژیم ایران که باعث کاهش رفاه مردم میشود را افشاء کرد. او تاکید کرد ”پیام مردم این است که از حمایت از تروریسم دست بردارید.“ او خواهان وصل کامل اینترنت در ایران شد. این نکته را هلند، عضو جدید غیر دائم شورای امنیت نیز تکرار کرد…

خبرگزاری فرانسه هم چنین نوشت : در جلسة بحث انگیز شورای امنیت سازمان ملل نماینده انگلستان، جلسة شورای امنیت دربارة ایران را کاملا مشروع دانست.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here