خبرگزاری رویتر در باره اظهارات کاندیداهای نمایش انتخاباتی رژیم در مناظره تلویزیونی نوشت:‌ روحانی در آستانه مناظره تلویزیونی دوم گفت باید از دروغگویی و تکه پاره کردن یکدیگر پرهیز کنیم.

190

خبرگزاری رویتر در باره اظهارات کاندیداهای نمایش انتخاباتی رژیم در مناظره تلویزیونی نوشت:‌ روحانی در آستانه مناظره تلویزیونی دوم گفت باید از دروغگویی و تکه پاره کردن یکدیگر پرهیز کنیم. 

رویتر افزود: ابراهیم رئیسی ـ آخوندی که در اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال۶۷ دست داشته وهمچنین قالیباف وعده داده اند اگر انتخاب شوند میلیونها شغل ایجاد می کنند. اما اقتصاددانها گفتند: وعده های انتخاباتی آنها غیرواقعی است. 

رویتر نوشت : رژیم ایران رقم رسمی بیکاری را بیش از ۱۲درصد اعلام می کند . اما تحلیلگران مستقل رقم بیکاری در ایران را ۲۰درصد تخمین زده اند. موانع مختلف از جمله سلطه سپاه بر نهادهای اقتصادی، سرمایه گذاران خارجی را از بازگشت به بازار ایران دفع کرده است

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here