خبرگزاری رويترز گزارش داد: يک ايرانی مخالف در برلين مورد حمله مهاجمان نقابدار قرارگرفت.

42

خبرگزاری رویترز گزارش داد: یک ایرانی مخالف در برلین مورد حمله مهاجمان نقابدار قرارگرفت.

این خبرگزاری افزود: یک ایرانی مخالف در برلین به پلیس آلمان گفت سه مرد او را قبل از آنکه کتک زده و زیر لگد بگیرند به اسم خوانده و تهدید کرده‌اند.

رویترز افزود: اگرمهاجمان به ماموران دولت ایران مرتبط باشند این حمله میتواند روابط میان رژیم ایران و اتحادیه اروپا را تیره تر کند که ماه گذاشته تحریم‌هایی را علیه یک واحد اطلاعاتی این رژیم اعمال کردند. فرانسه، دانمارک و هلند رژیم ایران را به توطئه قتل مخالفان در اروپا متهم کرده‌اند.

خبرگزاری رویترز۱۵/۱۱/۹۷

به قرار اطلاع هموطنی که در برلین مورد حمله سه مهاجم نقابدار قرار گرفت، کوروش شهنا، زحمتکشی از بازار تهران در ناصر خسرو، متأهل، دارای یک دختر در ایران است. مهاجمان پس از ورود تصادفی یک خانم آلمانی به صحنه پا به فرار میگذارند. طبق یکی از گزارش‌ها مهاجمان حین ضرب و شتم کوروش شهنا، همراه با دشنام‌های فراوان به او میگویند که باید کار خبر کردن ایرانی‌ها برای ورشو در لهستان را کنار بگذارد والا او را خواهند کشت.

شکایت کوروش از عوامل رژیم بطور رسمی در مقر پلیس آلمان به ثبت رسیده است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here