خبرگزاري ايتاليايي آنسا : افشاگری مقاومت ایران می‌گوید: برغم توافق اتمي رژيم ايران فعاليت براي تولید بمب را ادامه و افزايش داده است

243

خبرگزاري ايتاليايي آنسا –۲۱ آوريل: برغم توافق اتمي ۲۰۱۵، رژيم ايران فعالیت‌های خود براي تولید بمب هسته اي را ادامه و افزايش داده است و از بعضي اماكن مخفي استفاده نموده ، كه توسط بازرسان آژانس اتمي غير قابل قبول هستند. اين موضوع را دفتر نمایندگی شوراي ملي مقاومت ايران، كه در گذشته نيز وجود سایت‌های هسته اي مختلف در تهران، نظنز ، اراك و فردو را افشا كرده بود طي كنفرانسي در واشينگتن مطرح كرد.

يكي از دو بخش كليدي افشا شده نزد وزارت دفاع و مستقیماً توسط محسن فخري زاده مهابادي (چهره كليدي برنامه اتمي رژيم ايران) هدايت می‌شود، و مرکز تحقیقات و توسعه فناوری انفجار و ضربه، متفاض، بعد از اينكه وجود آن‌ها در سال ۲۰۰۹ افشا شد، اكنون شوراي ملي مقاومت ايران محل جديد آنرا افشا می‌کند كه تاكنون از ديد آژانس بين المللي انرژي اتمي مخفي نگاه داشته شده بود. 

بخش دوم كليدي افشا شده، گروه فخار مقدم است كه روي غني سازي اورانيوم كار می‌کند. شوراي ملي مقاومت ايران اسامي و بعضي از محلهاي اين واحد را افشا می‌کند.

شوراي ملي مقاومت ايران خواستار اين است كه آژانس بين المللي انرژي اتمي اين مركز تحقيقات اتمي و همه سایت‌های مرتبط با سپند را مورد بازرسي قرار دهد و از متخصصين كليدي برنامه هسته اي رژيم بازجويي كند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here