سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

خانم مریم رجوی: گماشتن جلاد قتل‌عام در رأس قضائیه آخوندها واکنش وقیحانه خلافت دینی به اوجگیری جنبش دادخواهی است

خامنه‌ای ورئیسی به خاطر جنایت علیه بشریت و نسل کشی مجاهدین بایدمحاکمه شوند

0 654

به دنبال انتصاب آخوند جلاد ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه حکومت آخوندی توسط خامنه ای، رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی اعلام کرد:
گماشتن جلاد قتل‌عام در رأس قضائیه آخوندها به سخره گرفتن عدالت وپایمال کردن همه استانداردهای قضایی و حقوقی است. این واکنش وقیحانه خلافت دینی به اوجگیری جنبش دادخواهی واثبات همدستی خامنه ای در قتل‌عام است. خامنه‌ای و رئیسی بخاطرنسل‌کشی مجاهدین و جنایت علیه بشریت بایدمحاکمه شوند.
دبیر خانه شورای ملی مقاومت ایران در روز ۱۶اسفند ۹۷ اطلاعیه یی درباره حکم خامنه ای مبنی بر انتصاب ابراهیم رئیسی از اعضای هیات مرگ در قتل عام ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در سال ۶۷ به عنوان رئیس قوه قضاییه رژیم، صادر و اعلام کرد:
انتصاب رئیسی- که باید به خاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت و نسل کشی مجاهدین در معرض محاکمه بین المللی قرار بگیرد-به عنوان بالاترین مرجع قضایی رژیم آخوندها، علاوه بر رسوایی بین المللی و نشان دادن ماهیت و کارکرد دستگاه قضایی این رژیم، یک تحول به شدت انقباضی و سرکوبگرانه در حکومت آخوندی است که خامنه ای درحکم انتصاب رئیسی آن را «دوران جدیدی» تحت عنوان «گام دوم نظام» توصیف کرده و به رئیسی دستور می دهد «در برخورد قضایی ملاحظه این و آن را نکند».
این اطلاعیه می افزاید: در سال ۱۳۶۷ منتظری قائم مقام خمینی که بالاترین رتبه را درسلسله مراتب حوزه و به مراتب بالاتر از خامنه ای و امثالهم قرار داشت، با احضار اعضای کمیته مرگ در قتل عام زندانیان سیاسی، خطاب به آنها و از جمله رئیسی گفت: «به نظر من بزرگترین جنایت که به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما را محکوم میکنند به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزء جنایتکاران تاریخ می نویسند».
از آنجا که رئیسی علاوه بر ارتکاب جنایت بزرگ در قتل عام سال ۱۳۶۷، یک آخوند دون پایه و بیسواد و تحت امر و گوش به فرمان خامنه ای است، و از ۲۰ سالگی در دستگاه سرکوب رژیم مشغول خدمت بوده، پذیرش او به عنوان رئیس دستگاه قضایی رژیم برای بسیاری از آخوندهای حکومتی غیر قابل قبول است. آنها در جریان نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ به رغم فشارهای خامنه ای حاضر نشدند از رئیسی حمایت کنند. روحانی رقیب انتخاباتی رئیسی نیر درهمان زمان گفت او از کسانی است که«در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند».
در ادامه اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت آمده است: با توجه به این سوابق، خامنه ای که از عواقب انتصاب رئیسی به شدت نگران بود، ازمدتی قبل با انتشار خبرهای پراکنده یی، اوضاع را تست می کرد، ولی علیرغم واکنشهای منفی داخلی و بین المللی، حکم انتصاب رئیسی در راس دستگاه قضایی رژیم را صادر کرد.
انتصاب رئیسی توسط خامنه ای نشان داد که ولی فقیه رژیم بحران زده آخوندها برای مهار اوضاع در سال ۱۳۹۸ گریزگاهی جز سرکوب و انقباض با جلاد قتل عام نمی یابد و بدینوسیله می خواهد گارد تدافعی نظام آخوندی را در مقابل مقاومت سازمانیافته و قیام مردم ایران ببندد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.