خانم مریم رجوی: بمباران شیمیایی ادلب جنایت بزرگ جنگی است و مسئولان آن باید در برابر عدالت قرار گیرند

149

تا از رژیم ایران در سوریه خلع ید و پاسداران اخراج نشوند، جنگ و بحران ادامه خواهد یافت

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، بمباران شیمیایی ادلب و کشتار بیرحمانه مردم بیدفاع به ویژه کودکان معصوم را یک جنایت بزرگ جنگی توصیف کرد که مسئول آن، مانند بمباران شیمیایی مرداد ۱۳۹۲، خامنه ای و بشار اسد هستند و باید در مقابل عدالت قرار گیرند. 

خانم رجوی با درود به مردم مقاوم سوریه و با صمیمانه ترین تسلیتها به مردم داغدار ادلب و آرزوی بهبودی فوری برای مجروحان، بار دیگر بر این حقیقت تأکید کرد که سکوت و بی عملی جامعه جهانی در مقابله با جنایتهای جنگی در سوریه، که شش سال است ادامه دارد، فاشیسم دینی حاکم بر ایران و دیکتاتور سوریه را به استمرار و تشدید جنایتهایشان ترغیب می کند. 

ادامه جنایتهای جنگی و مشارکت فزاینده پاسداران و شبه نظامیان وابسته به آن در سوریه، به خوبی نشان می دهد که تا از رژیم ایران در سوریه خلع ید نشود و پاسداران از این کشور اخراج نشوند و تا حکومت تحت حمایتشان در دمشق بر سر کار است، صلح و آرامش به این کشور و منطقه باز نخواهد گشت و حتی آتش بس برقرار نخواهد شد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۵ فروردین ۱۳۹۶(۴ آوریل۲۰۱۷)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here