حمید بقایی معاون رئیس جمهور قبلی رژیم فاش کرد که آخوند اژه‌ای در سال۷۰ به او گفته بوده که نظام ماندنی نیست

23
حمید بقایی معاون احمدی نژٰاد

حمید بقایی، معاون رئیس جمهور قبلی رژیم نیز فاش کرد که اژه یی، معاون اول آخوند صادق لاریجانی و سخنگوی دستگاه قضایی رژیم درسال ۷۰ به او گفته است که نظام ماندنی نیست: 

«شنیده‌ام آقای اژه‌ای گفته، ما دادگاه علنی برگزار نمیکنیم، چون خودش میخواست عوامفریبی کنه! آقای اژه‌ای! مرد نیستی اگر فیلم‌های دادگاه بنده را منتشر نکنی! من میخوام عوامفریبی کنم؟ اگر من به فرض میخواستم عوامفریبی کنم، خوب تو باید علنی برگزار می‌کردی که پته من روی آب ریخته بشه! چرا دروغ میگی آقای اژه‌ای؟ بس کن! همین آقای اژه‌ای کسی هست که سال۷۰ می‌گفت نظام ماندنی نیست! به خود من گفت! در وزارت اطلاعات، موقعی که جانشین دادستانی تهران بود، در وزارت. گفت ”نظام موندنی نیست، مراقب باشید چیزهایی ننویسید فردا حکومت عوض شد که بیایند اینجا بخوانند و برای ما دردسر شه.” حالا آقای اژه‌ای برو از من شکایت کن! مرد باش! دادگاه‌تون رو علنی برگزار کنید! نوار دادگاه من رو مرد باش آقای اژه‌ای پخشش کن بدون سانسور!»

درخواست محدودیت برای احمدی‌نژاد توسط یک مهره باند مغلوب رژیم آخوندی

درهمین حال، یک مهره باند مغلوب نظام در مجلس رژیم، خواستار ایجاد محدودیت برای احمدی نژاد شد و آخوند روحانی را به خاطر بی عملی در رابطه با موضوع حصر، و مافیای مالی، مورد سوال قرارداد:

حیدری، عضو مجلس ارتجاع ۱۵اسفند۹۶:

«باشید این چگونه است این چه جریانی است که افشا کنندگان عملکرد و ماهیت احمدی نژاد را سالیان سال به زندان و حصر کشیدن، همچنان بر ادامه حصر پافشاری می‌کنند این در حالی است که برای احمدی نژاد چنان حاشیه امنی فراهم کردند که هر چه را میخواهد بگوید و انجام دهد، آیا این روش متناقض یکی از مصادیق بی عدالتی نیست، اقای رئیس جمهور معرفی مافیای پشت صحنه موسسات مالی و گرفتن پول‌های به غارت رفته مردم چه شد!!!»

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here